Nolato_webb.jpg

Produktionsanalysen gav nya sätt att tänka kring flödeseffektivitet

Analysen gav tips på åtgärder för att stärka Nolato Cerbos konkurrenskraft. Detta tack vare ett bra samarbete med IUC Väst och deras produktionsanalytiker.

I Trollhättan ligger Nolato Cerbo AB som tillverkar primära läkemedelsförpackningar i plast. De erbjuder ett brett sortiment av standardprodukter och skräddarsydda förpackningar utvecklade för att uppfylla specifika förpackningsbehov.

Objektiv bedömning

Nolato har under många år jobbat med införande av Leanfilosofin i verksamheten, och har kommit långt inom flera områden.

”När IUC tog kontakt med oss om ett erbjudande att göra en produktionsanalys, såg vi det som ett möjligt sätt att få en objektiv bedömning av vår verksamhet”, säger Helena Hultén, Leankoordinator på Nolato.

Tre dagar

Analysen utfördes av IUC Västs analytiker under tre dagar tillsammans med företagets ledningsgrupp och andra viktiga funktioner. Fokus för arbetet var att finna möjliga sätt att öka flödeseffektivitet och stärka marginaler hos företaget.

”I produktionsanalysen ingick även en handgriplig övergripande handlingsplan, som vi nu använder som stöd i vårt förbättringsarbete.
Vi har tidigare arbetat mycket med 5S vilket även IUC bekräftade att vi idag ligger på en bra nivå med. De gav även en bra vägledning för att se på andra områden där det finns möjlighet till ytterligare viktiga förbättringar”, säger Helena Hultén.

Resultat

Resultatet för Nolato blev en rapport med potentiella möjligheter för hur företaget ska komma vidare i sitt arbete. I detta fortsätta arbete är IUC Väst en möjlig partner för att stötta företaget genom förändringsprocessen. 

”Resultatet var väldigt relevant och direkt tillämpligt för oss i vårt arbete med strategi och framförallt konkreta åtgärder framåt”, säger Glenn Svedberg, Managing Director på Nolato Cerbo AB.

Om produktionsanalys

Produktionsanalys genomförs med finansiering från Västra götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund samt EUs regionala utvecklingsfond via Tilllväxtverket.

Klicka här för mer information om produktionsanalys.