INDIGO_1200x400.jpg

INDIGO

Vill ni utveckla ert företags digitala kompetens och utnyttja ny teknik för att inte tappa konkurrenskraft?

Vad är Digitalisering?

Allt fler pratar om digitalisering och vad det faktiskt är. I INDIGO får små och medelstora industriföretag svar på många frågor i ämnet samt startar och genomför ett verkligt case.

Digitalisering ger allt från effektvisering i produktion till uppkopplade produkter och nya affärsmodeller. Det ger även nya möjligheter vid marknadsföring, sälj, kundsupport och administration

Alla företag har olika framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i det nya digitala teknikskiftet. Hur påverkas ni?

Vad är INDIGO?

INDIGO kombinerar nätverksträffar och gemensamma workshops med coachning ute på ert företag. Erfarna konsulter hjälper till att definiera era behov och möjligheter samt lägger grunden för hur ni skapar en strategi kring ert företags digitaliseringsresa.

INDIGO är ett nationellt projekt som arrangeras av IUC Väst med finansiering av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen . Vi kommer att starta 2 omgångar med plats för 10 företag i respektive omgång. Den första gruppen startar höst/vinter 2017 och nästa start blir under vår/sommar 2018.

Kostnaden för att delta är 10 000kr per företag och det finns plats för 2-3 personer på varje programträff.

Är du intresserad?

Kontakta Olle vars kontaktuppgifter finns här bredvid eller börja med att klicka på bilden nedan och läsa broschyren.

INDIGO-broschyr 

 

Projektet finansieras av: