Catalyst-1_banner.png

Catalyst

För smart och hållbar industri i Fyrbodal och Sjuhärad

Catalyst ska ge företagen stöd att ta ett större ansvar för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Målet är att öka den tillverkande industrins konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och genom omställning till en mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Gemensamt arbetssätt i tre projekt

Projektet samverkar med ytterligare två projekt som IDC West Sweden och IUC Halland ansvarar för, vilket gör att satsningarna på hållbar industriell utveckling sammantaget uppgår till 40 Mkr i Västsverige. Arbetssättet kommer vara gemensamt över hela regionen och bygger på lärdomar från tidigare erfarenheter men nu med ett nytt helhetsgrepp för hållbar industriell utveckling.

Innovationsmiljöer

Catalyst ger deltagande små och medelstora tillverkande företag en väg in till befintliga innovations- och forskningsmiljöer som till exempel Innovatum Science Park, ASSAR Industrial Innovation Arena, Science Park Borås och Smarta Fabriker

Genom ett ständigt inflöde av små och medelstora företag i innovationsmiljöerna och i gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, finns en stor utvecklingspotential för den tillverkande industrin i Västra Götaland.

Mer information

Kontakta Åsa Hasslin för mer information, hennes kontaktuppgifter hittar du här bredvid.

Projektet finansieras av Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket och kommer att drivas under två års tid fram till november 2020.