Ormbunksknoppar_2_webb.jpg

PA - Produktionsanalysprojektet

Produktionsanalysprojektet är ett projekt delvis finansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att stödja den tillverkande industrin i Fyrbodal. Syftet är ett mer effektivt, säkert och strukturerat arbetssätt i företagens produktion.

IUC Väst gör tillsammans med deltagande företag en produktionsanalys för att beskriva nuläge och utmaningar. 

Detta händer under analysen

Under ca 3-4 dagar tas en nulägesbild fram med hjälp av mätningar och frågeställningar. Analysen består av flera olika delar vilka ger en objektiv och faktabaserad bild över verksamheten. Dessutom ges förslag på aktiviteter som syftar till att skapa en verksamhet som jobbar med ständiga förbättringar.

Då varje verksamhet har sin unika verksamhet och utmaningar, finns ingen standard över vad som är nästa steg. Dessa anpassas utifrån verksamhetens behov och är unika för varje enskilt företag.

Åtgärder

Företaget får möjlighet att koppla ett förbättringsprojekt till analysens resultat. Projektet syftar till att föra in ett strukturerat arbetssätt i verksamheten. Slutresultatet är ett företag som arbetar med ständiga förbättringar i det dagliga arbetet. IUC Väst finns med som en stödjande part genom hela arbetet.

 

undefined

 

Syfte

Med detta projekt vill IUC Väst skapa livskraftiga företag som växer och blir mer effektiva i sin produktion.

Finansiering

Produktionsanalysprojektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Fyrbodals Kommunalförbund och Europeiska regionala utvecklingsfonden för att stödja den tillverkande industrin i Fyrbodal.

Information

Se kontaktuppgifter till våra produktionsanalytiker här bredvid.

Inspiration

Läs mer på länken Goda exempel och under Diplom till företagen här bredvid.