KOMPETENSNAVET_banner

KOMPETENSNAVET

Hjälper dig att framtidssäkra kompetensen i ditt bolag

Varför framtidssäkra?

En omvärld i ständig förändring kräver en strategi kring kompetensfrågor och behov.

Företag med rätt kompetens är mer lönsamma och innovativa.

En plan för kompetensförsörjning ger en effektivare och starkare affärsverksamhet.

Vad var KOMPETENSNAVET?

Ett EU-finansierat projekt med det övergripande målet att öka konkurrenskraften och effektiviteten i regionens tillverkande industri. Det innebär att deltagandet var kostnadsfritt!

KOMPETENSNAVET var ett samarbete mellan IDC West Sweden, IUC Sjuhärad och IUC Väst. Vi vände oss till bolag i regionerna Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.

Syftet var att deltagande företag efter projekttidens slut ska arbeta med strategisk kompetensförsörjning som en del av affärsutvecklingen, samt för en hållbar verksamhet.

Hur gick det till?

Alla insatser utgick från bolagets specifika behov och kopplades till affären.

Fokus lades på lärandemiljöer, mångfald och jämställdhet samt att skapa delaktighet i verksamhetens mål och vision.

 

Projektet är avslutat - hör av er om ni vill veta mer!     

Våra kontaktuppgifter hittar du här bredvid! Och nedanför finns informationsbroschyren i både låg- och högupplöst format.