Avslutade projekt

Vi tar vara på lärdomar vi gjort, ser till företagens behov och utvecklar nya projekt.

Vår verksamhet finansieras till största delen av projektpengar från Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

De flesta projekt genomförs under 2-3 år och när de avslutas tar vi vara på lärdomar för att ta med in i nya projekt.

Några av våra avslutade projekt

PA - Produktionsanalysprojektet

Innovationscheckar

KOMPETENSNAVET