Rep_webb.jpg

Regional industrinytta

Vi skapar industrinytta genom att medverka i offentligt finansierade projekt.

Offentliga projekt

Offentliga aktörer och finansiärer ser oss som en resurs i större program som har små och medelstora företag som målgrupp. Mycket tack vare vår förankring hos denna grupp i regionen.

Industriell Dynamik är ett sådant projekt där vi är regional samordnare för Fyrbodal och Västra Götalandsregionen finansierar. Vi kontaktar och besöker företag i regionen för att analysera behov av utvecklingsstöd. Därefter kopplas behov samman med rätt kompetens för ett finna en effektiv lösning.

Vi bistår även Västra Götalandsregionen med att stimulera företag att söka medel till utvecklingsprojekt av olika slag, t.ex. FoU-kort och Konsultcheckar.

Ett annat offentligt uppdrag vi har är från Vinnova, Sveriges myndighet för innovationer. Vi ansvarar för att hitta goda idéer ute hos företagen och få dessa vidare genom att dela ut en Innovationscheck till utvecklingen av idén så att den kan bli till verklig affärsnytta.

Egna projekt

Vi kan också erbjuda ett projekt som IUC Väst har utvecklat i samarbete med vår systerorganisation IDC West Sweden i Skövde. Med verktyg och tydliga processer som anpassas till respektive företags situation genomförs en övergripande analys av ditt företag. Områden med utvecklingspotential identifieras och vi stödjer ditt företag genom hela processen. Läs mer om Produktionsanalysprojektet i menyn här bredvid.

Behovet styr

I hela vår verksamhet är det företagens behov som styr. Vårt mål är en livskraftig industri i Fyrbodal!