TEK Kompetens

I ett nytt samarbete kan vi nu erbjuda våra medlemsföretag ett större utbud av webbaserade utbildningar.

I samarbete med TEK Kompetens kan IUC Väst nu erbjuda industri och industrinära företag i Fyrbodal ännu ett medlemserbjudande av webbaserade utbildningar.

Kurskatalog

För att ta del av information om de utbildningar som finns och deras innehåll - läs mer på TEK Kompetens hemsida.

Medlemserbjudande

Som medlem i IUC Väst får du ta del av TEK Kompetens Medlemspris.

Är du ännu inte medlem hos oss går det bra att delta på utbildningar men notera att det är priset för Ej medlem som då gäller.

Är du intresserad av att bli medlem i IUC Väst? 

Anmälan

Observera att alla anmälningar sker via IUC Väst för att ta del av rätt pris!

För mer information och anmälan kontakta 

Linda Olofsson
Telefon 070-694 47 46
E-post linda.olofsson@iucvast.se

TEK Kompetens och IUC Halland

IUC Halland AB är en av de samverkansparter vi driver våra pågående projekt tillsammans med. IUC Halland står under TEK Kompetens paraply och jobbar, precis som IUC Väst, med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos företag.

TEK Kompetens är Hallands största kompetensförmedlare.