Resultat av IUC Västs utbildningsenkät 2017

Dessa kurser ser ni som företag störst behov av under året som kommer.

Prioriterad ordning utifrån flest antal röster:

  1. Konflikthantering, svåra samtal
  2. Daglig styrning
  3. Digitalisering - hur påverkar det mitt företag?
  4. Målstyrning
  5. Lean, mer omfattande grundutbildning
  6. Projektledning
  7. Presentationsteknik
  8. Ritningsläsning                        
  9. GDPR - Nya dataskyddsförordningen
  10. De nya arbetsmiljöföreskrifterna som bl.a. innehåller psykosocial arbetsmiljö


IUC Väst kommer att fokusera på ovan nämnda utbildningar under det närmaste året.

Tack till alla som tog sig tid att svara på enkäten!