Fokusgrupp Produktion - Etablera ett effektivt förbättringsarbete som verkligen ger resultat

Datum: 2020-04-24 09:00

Plats: Deltagarbaserat

Etablera ett effektivt förbättringsarbete som verkligen ger resultat Många väljer Lean som förhållningssätt med förhoppning att få med sig organisationens alla medarbetare och på så sätt uppnå förbättrade resultat.

Många väljer Lean som förhållningssätt med förhoppning att få med sig organisationens alla medarbetare och på så sätt uppnå förbättrade resultat. Trots en mängd olika Lean-utbildningar, värdeflödesanalyser, 5S-aktiviteter så uppnås sällan de önskade resultaten och frågan är varför?

En orsak är att alltför många verksamheter idag fokuserar alldeles för mycket på Lean utan att etablera en grundläggande struktur, så att hela organisationen vet vad som förväntas av dem varje dag. Lean är inget mål i sig självt utan Lean är själva resan!.

Denna workshop skapar en förståelse i hur man skapar en effektiv hållbar förbättringsstruktur, som verkligen leder till förbättrade resultat och fokuserar på tre delar som är centrala för att nå framgång med Lean; Mål, Pulsmöte & Ständiga förbättringar.

Verksamhetens mål är viktiga för att ange förbättringsriktning och ambitionsnivå. Meningsfulla, balanserade mål som dessutom är nedbrutna till rätt organisatorisk nivå utgör grunden. Som stöd för att nå målen är Pulsmöte (daglig styrning) en viktig metod. Rätt tillämpad ska den bidra till informationsspridning och snabba beslut i syfte att förbättra måluppfyllelsen samt upptäcka avvikelser. Den sista pusselbiten handlar om att etablera ett effektivt och medarbetardrivet arbete med ständiga förbättringar.

Välkomna till Fokusgrupp Produktion denna gång med fokus på målnedbrytning

Praktisk information


Målgrupp: ledning, produktionschefer, m.fl

Agenda
08.30 Välkomna, kaffe/te och fralla samt laget runt
09.00 Vikten av värderingar och hur bryts dessa ned?
09.30 Etablera balanserade mål samt målnedbrytning
10.00 Kaffe
10.30 Etablera pulsmöten i syfte att upptäcka och hantera avvikelser
11:00 Etablera förbättringsstruktur i syfte att lösa avvikelser
11.30 Vad är nästa steg?
11.45 Summering, utvärdering,
12.00 Avslutning

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan efter sista anmälningsdatum debiteras 300 kr

Välkomna !


Information:

  • Namn: Fokusgrupp Produktion - Etablera ett effektivt förbättringsarbete som verkligen ger resultat
  • Plats: Deltagarbaserat
  • Platser kvar: 25
  • Sista anmälningsdag: 2020-04-18
  • Instruktör(er): Ola Johansson, Part Development