Båtblänk_webb.jpg

Konsultcheckar

Konsultchecken ska stärka företag inom områden där kompetens saknas eller brister.

Konsultchecken ska hjälpa företag att stärka sin kompetens inom områden där man saknar eller har bristande kompetens. Företaget genomför insatsen med hjälp av en utomstående resurs (konsult). Insatsen ska vara avgränsad i tid och bidra till att utveckla företaget.

Stödet är på max 150 000 kr, och får användas för att täcka högst 50 procent av kostnaderna för att anlita extern konsulthjälp. Ansökningar under 10 000 kr behandlas inte.

Västra Götalandsregionens sida kan du läsa mer om vem som kan söka och till vad pengarna kan användas.

 

Vi stödjer dig när du vill ansöka om en konsultcheck!