FTG_webb.jpg

En check för framtidens innovationer

Hur vore det att förverkliga en idé som legat i din byrålåda en tid? Genom Innovationschecken får mindre företag hjälp med att sätta igång innovationsprocessen. Och som en av distributörerna till checkarna står IUC Väst.

Innovationscheckarna delas ut av Vinnova och tanken är att stimulera utvecklingen i de företag som har potential att växa genom innovation.

– Framför allt är det möjligheten att kunna köpa in expertkunskap som är avgörande för att utveckla idén, säger Kjell Håkan Närfelt, chefsstrateg på Vinnova.

För att checkarna ska hamna rätt har Vinnova valt ut distributörer som sitter inne med kunskap om företagens verksamhet och potential. En av dem är IUC-organisationen i Sverige.

– IUC har en förmåga att göra en bra bedömning av företagen, eftersom de har en geografisk närvaro i landet, säger Kjell Håkan Närfelt.

FTG Cranes i Bäckefors är ett av de företag i IUC Västs område som tog emot en Innovationscheck under 2014. Platschefen David Svedberg vill inte avslöja något om själva innovationen, men idén hade funnits hos företaget en tid. Genom IUC fik de en knuf i rätt riktning.

– Det positiva var att en extern part kom in och såg potentialen i en attraktiv produkt. Han hjälpte oss med kontakter och kunskap om hur vi skulle gå till väga, berättar David Svedberg.