Affärsutveckling - internationalisering/brexit

Internationaliseringscheckar för dig som vill ta en produkt eller tjänst vidare till en internationell marknad.

Om du driver ett företag med 2–49 anställda och har en omsättning om minst 3 miljoner samt en ordnad ekonomi kan du söka en affärsutvecklingscheck för att förbereda internationaliseringen.

Affärsutvecklingscheckar är ett stöd för att stärka konkurrenskraften i små företag. Checkarna används för att ta in extern kompetens som kan hjälpa företag att nå nya internationella marknader. Projektet måste vara nivåhöjande för företaget, alltså någon utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Det är möjligt att söka mellan 50 000 till 250 000 kronor, och företaget måste motfinansiera själva med 50%.

Läs mer om internationaliseringschecken.