Pengar_webb_banner.jpg

IUC Väst hjälper dig hitta rätt

Vi har inga egna pengar att dela ut men vet var man kan hitta dem.

Det finns olika offentliga pengar för företagsutveckling och en rad myndigheter och instanser på regional, nationell och internationell nivå fördelar pengar till företag och organisationer där de gör bäst nytta. Några sådana är t.ex. Västra Götalandsregionen, VINNOVA, Tillväxtverket, Energimyndigheten och EU.

IUC Väst hjälper dig att hitta rätt

Några exempel på aktuella stöd:

Konsultcheckar

FoU-kort

Affärsutveckling - digitalisering

Affärsutveckling - internationalisering/brexit

Automationscheckar

Testcheckar

Vi finns här för dig

Hör av dig till oss så tittar vi på de olika stöd- och finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga och som kan vara aktuella. Tillsammans går vi igenom hur du kan utnyttja dem för att utveckla ditt företag.