IUC Väst-dagen 2017_banner_wordle.jpg

IUC Väst-dagen 2017

Tack alla deltagare för att ni tog av er värdefulla tid för att göra IUC Väst-dagen 2017 till en mycket lyckad dag!

Av alla de aktiviteter vi erbjuder är nätverkande en av de mest populära och det var roligt att se så många av våra medlemmar, plus några till, som förra veckan ville göra just det.

Ordmoln och diagram nedan är framtagna under dagen.

Därför finns IUC Väst

Västra Götalandsregionen och Fyrbodals Kommunalförbund finansierar en större del av vår verksamhet men varför då? Marcus Nordanstad, regionutvecklare på VGR, berättade om hur regionutvecklingsnämnden tänker strategiskt för att stödja den så viktiga industrin i vårt område och att IUC Väst har en viktig roll att fylla.

IUC Västs roll är att öka små och medelstora industriföretags konkurrenskraft genom att vara den samlande kraften, en nod och kopplingsdosa, som kan ta sig an strategiska projekt för att stötta utvecklingen. Vi ska vara den naturliga aktören för företag som är i behov av utveckling i bl.a. kompetensfrågor, produkt- och produktionsutveckling, digitalisering osv.

För den som vill läsa mer om detta finns en handlingsplan: Små och medelstora företag Handlingsplan 2016-2018 

På dessa sidor läser du mer om den regionala utvecklingen:

VGR 

Fyrbodals kommunalförbund 

 

Politisk risk – behöver jag bry mig?

Idag är det, enligt Arne Lorenzen, Political Edge, viktigare än nånsin att uppmärksamma den påverkan som politiska beslut kan ha på marknaden. Vi har haft en stark globalisering sedan mitten av 1970-talet med bl.a. frihandel och både demokratisering och liberalisering av marknader. Oroväckande är att det sedan 2010 har skett en tillbakagång – kommer detta att vara en risk för din verksamhet?

Med politisk risk menas något i omvärlden utanför marknaden som påverkar företagets vinst och/eller rykte. Politiska risker finns alltid i de växande, nya marknaderna, ett par exempel är Kina (kontinuitet då kommunistpartiet styr allt) och Ryssland (en person styr men vad händer sen?). På närmre håll i Europa har vi aktuella händelser i Spanien (nationalism har skapat en stor osäkerhet) och i Polen (utveckling mot att inte acceptera EU-beslut, bara egna). Vi har naturligtvis också Storbritanniens Brexit där fler än ettusen svenska företag är direkt påverkade och 759 handelsavtal ska skrivas om.

Omvärlden är rörig på många sätt – internet ger en ökad transparens, gamla hierarkier ifrågasätts och olika kulturella uppfattningar ökar risken för företagets goda rykte. Detta ställer bl.a. ändrade krav på ledarskap där en positiv offentlig profil och aktiva relationer spelar allt större roll.

Man måste förstå sin omvärld för att sedan kunna handla på ett strategiskt och hållbart sätt.

Political Edge 

 

Hur tänker de som deltar under dagen?

Aktiv eller reaktiv?

Aktiv eller reaktiv?

Omvärldsbevakning                                                                           

      

Omvärldsstrategi

   

Medlemspanel

Vi bad tre av våra medlemsföretag att berätta mer om hur de använt sig av IUC Västs tjänster.

Malin Laurell från Alstor har fått hjälp att hitta olika finansieringslösningar, t.ex. konsultcheck och IP-strategi, som de som liten organisation annars hade haft svårt att ha koll på. Möjligheten att som medlemsföretag gå på fokusgruppsträffar för att på så sätt både bevaka omvärlden och se hur andra företag gör är något som man uppskattar att göra. De försöker också att vara minst två personer för att kunna diskutera sinsemellan efter varje träff.

Som en utveckling av vår verksamhet vill man se fler vägar att utnyttja nätverket och styrkan det har.

Per Skjervik från Janfire har helhjärtat gått in i Kompetensnavet och har tack vara det gjort en resa i tankesätt. De ser stora fördelar med att arbeta med de mjuka kärnvärdena i organisationen för att utvecklas som företag.

IUC:s verksamhet är viktig, IUC påverkar och har fått Janfire att våga se annorlunda på hur man rekryterar – varför inte en sjuksköterska på lagret till exempel? Värdegrundsarbetet är viktigt och alla företag bör jobba med detta.

Richard Holmström på Hofpartner har gjort en produktionsanalys genom PA-projektet och företaget har som han själv säger ”blivit frälsta”.  De har fått helt andra tankar kring förändring utifrån Lean-principerna och har gjort både stora och små förändringar - omstruktureringar i produktion, 5S-arbete, kvalitetssäkringar, börjat arbeta med underhåll och skaffat rutinbeskrivningar.

IUC har påverkat företaget extremt mycket - det är IUC:s roll.

Som ett första stöd till företagen har de genomgått en analys av sin verksamhet genom Industriell Dynamik. Här lyfter vi fram de behov företag har i sin verksamhet, det är det som sedan styr vårt vidare samarbete.

Alstor AB 

Janfire AB 

Hofpartner AB 

Industriell Dynamik 

 

Vilka typer av IUC-stöd har ditt företag utnyttjat?

 

 

Räddar liv

Jan Björn, från det relativt nystartade företaget FlyPulse, berättade om drönare, ett mångsidigt verktyg för t.ex. skogs- och lantbruk, inspektion och mätning.

FlyPulse har som affärsidé att transportera en AED (Automated External Defibrillator = hjärtstartare) till platser som kan vara svåråtkomliga och ta lång tid för en ambulans att nå.

Med en hastighet av 70 km/h har FlyPulse drönare idag en räckvidd på ca 1 mil. Den kan komma fram mycket snabbare än ambulansen till många platser och kan på så sätt rädda många flera liv än idag. Drönaren med hjärtstartare skickas samtidigt som ambulansen, tas emot av t.ex. den som larmar och används med hjälp av alarmcentralen tills ambulansen är framme och kan ta patienten till sjukhus. Ett viktigt komplement som förhoppningsvis snart finns nära oss alla.

Idag överlever 500 av de ca 5000 som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp, med tidig defibrillering skulle det kunna vara 3500 istället. Viktigt tips från FlyPulse: gå en HLR-utbildning!

FlyPulse AB 

 

På vilka sätt arbetar ni för att öka produktivitet och lönsamhet?

 

Nycklar till en hållbar framgång!

Med en blandning av teori och praktik gick mikrofonen vidare till Mikael Rehnberg, Flowmodule, som förutom moderatorskapet pratade om vad företagare behöver tänka på för att få en frisk och motståndskraftig personal. Och då menas inte frisk från förkylningar utan en personal som trivs och inte har stressrelaterad frånvaro. Målet är att få en motståndskraftig organisation som klarar både upp- och nedgångar och har en förmåga till återhämtning.

Alla företag behöver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och ordet systematiskt är viktigt – resultatet ska följas upp för att få verklig jobbtillfredställelse. Vi måste se på människa, organisation och teknik för att kunna eliminera ohälsa och olyckor. Om vi gör detta kommer vi att få högre produktivitet, friskare medarbetare och ökad trivsel på arbetsplatsen. Som grädde på moset har vi också stärkt vårt varumärke som arbetsgivare.

Mikael skickade med oss olika modeller att arbeta med på hemmaplan där KEDS är en där man med en enkel modell ser hur varje enskild medarbetare mår. Testet fungerar som ett tidigt varningssystem och visar om individen ligger på en hög stressnivå. Mycket pengar förloras på grund av stressrelaterat produktionsbortfall och Mikael visade på en enkel ekvation för att se just detta.

Vi behöver en vettig ”tallriksmodell” för vårt arbetsliv och fritid. Fler företag borde tänka om sina medarbetare som Google gör: Hitta dem, Behåll dem, Låt dem växa (Find them – Keep them – Grow them).

Flow Module 

Detta tar jag med mig hem från IUC Väst-dagen 2017

 

 

 

 

Se talarnas presentationer i länkarna här bredvid.

Tack till alla som medverkade och på återseende!