Efter-ord-wordle_grå.PNG

IUC Väst-dagen 2016

För andra gången arrangerade vi en IUC Väst-dag - en dag för inspiration, kunskap och nätverkande.

Vår dag blev precis så bra som vi hade hoppats och vi är mycket glada att alla ni gäster uppskattade den, några kommentarer ser ni i bilden ovan. Vi tar till oss av det som ni har återkopplat i enkät och på andra sätt. Något vi definitivt ska fortsätta med är mentometer-röstningar (roligt sätt att anonymt säga sin mening) och mingelgrupperna som var mycket uppskattade.

Nedan ett litet sammandrag av dagen:

Vår roll i Fyrbodal

 

Anna Lärk Stålberg, Fyrbodals kommunalförbund, placerade in IUC Väst i omvärlden.

Det finns många utmaningar för det offentliga – allt från geografi och infrastruktur till utbildningsnivåer och befolkningsstruktur.

Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund vill med sitt stöd till IUC Väst främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Man förväntar sig bl.a. att vi driver på denna utveckling, når ut till alla företag i målgruppen och tillhandahåller Maskin- och tjänstelistan. Man ser också att vi växer och får fler medlemmar.

Utmaningar för ett innovativt Sverige

Kjell Håkan Närfelt, chefsstrateg på Vinnova, inspirerade om hur innovationer och innovationsklimatet kan stärka konkurrenskraften för svenska företag. 

Entreprenörskap är ingen egenskap, det är en metod i hur man hanterar en okänd framtid. Det är viktigt att ta nytta av den kunskap som finns utanför organisationen. Genom samskapande, co-creation, kan vi skapa framtiden istället för att förutse den. För att göra det behöver vi bli bättre på vår omvärldsbevakning.

Vi behöver en bredare syn på innovation och också bli bättre på att dra nytta av den. Idag sker innovation på annorlunda sätt t.ex. trafik- och navigationsappen Waze som genom att kombinera mångas information skapar något nytt. Innovation är lärande – dra nytta av både misslyckanden och överraskningar.

Vi i Sverige är duktiga på att starta företag men inte på att skala upp dem. Vi saknar marknadsdynamik – att stora företag tar tillvara de mindre företagens kunskap. I USA växer företag… eller dör, i Sverige växer företag… och säljs. Denna utveckling behöver vi ändra på.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Dess uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investeras ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

Hållbarhet och kvalitet en självklarhet

Inger och Eva Gustafsson, Bovalls dörrbyggeri, berättade om sitt hållbarhetsarbete och hur IUC Väst har gett stöd.

Bovalls dörrbyggeri tillverkar exklusiva inner- och ytterdörrar från skog till färdig dörr. Dörren är kundanpassad och man säljer direkt till kund utan mellanhänder. För att ha så bra kontroll som möjligt på råvarans ursprung, och för att stödja uppbyggandet av hållbart skogsbruk, har man direktkontakt med sågverken. Då kan man också vara nästan 100% säker på att rätt människor får betalt. Det har varit en lång och besvärlig resa för att t.ex. få tag på teak. Efter aktivt letande efter FSC-märkt teak i över 10 år, har man nu lyckats lokalisera odlingar i Indonesien.

IUC Väst, genom projektet Industriell Dynamik, gjorde en analys av företaget och föreslog att man skulle ta hjälp av Produktionsanalysprojektet för att komma igång med sitt förändringsarbete. Detta har inneburit ett kunskapslyft och en förståelse hos hela personalen för varandras arbete. Än så länge har man gjort stora förändringar i produktionen, ansvar har delegerats och man har bl.a. gått över till en-kundsflöde vilket har resulterat i färre fel. Det är massor kvar att göra, nästa steg är att ta tag i kontoret, men de känner att de har kommit en bra bit på väg.

Framåt i tiden vill man ännu mer visa var träet kommer ifrån och gärna göra detta med film. De funderar även på en webbshop och planerar att växa – efterfrågan i Europa är stor. Eftersom ytterdörrar i Europa är inåtgående krävs dock en del arbete innan detta steg kan tas.

Nyindustrialisering - vad bör företagen tänka på?

Magnus Mörstam, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, pratade om digitalisering, att vi alla är digitala invandrare och Industri 4.0.

Utvecklingen går allt fortare enligt Moore’s lag om exponentiell tillväxt. Förr var det fysikaliska lagar som i mycket styrde utvecklingshastigheten men idag finns inte de begränsningarna på samma sätt. Nu kan man genom att kombinera olika funktioner få fram helt nya produkter.

Industri 4.0, eller den fjärde industriella revolutionen, innebär att göra något intelligent och effektivt med hjälp av information som inte nödvändigtvis är automatiskt. Industrin ska vara en del av en smart uppkopplad värld.

Hur ska våra företag då gå vidare? Magnus menar att man ska sätta ut en riktning och börja med de lågt hängande frukterna, skaffa insikt och jobba tvärvetenskapligt. Det är viktigt att ge sig själva tid och även diskutera med andra – det finns ingen entydig lösning. Det mellanmänskliga kommer också att bli än mer betydelsefullt – fokusera därför på människorna/medarbetarna genom att satsa tid, involvera, motivera, samarbeta över gränser. Behåll dina medarbetare!

Framtidens människa behöver vara en hybrid – både ha kunskap om ett specifikt jobb eller process och ha IT-kunskap. Dessutom kommer de mjuka egenskaperna att bli än viktigare då det blir nödvändigt att ha en stor flexibilitet för att kunna anta nya roller och arbetsmiljöer. Dessutom behövs en vana av kontinuerligt tvärvetenskapligt lärande.

Länktips:
www.sp.se/industry40

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation där värde skapas i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Bygg starka varumärken och framgångsrika företag

Pär Lager vad dagens moderator och pratade även om vikten av omvärldskunskap. 

Bara för att vi vet vad som är rätt betyder det inte att det är så – motsatsen kan också vara sann. Pär gav exempel: gatunamn använder vi i västvärlden, i Japan är det kvarter som gäller. H&M producerar i Asien, Zara i Europa men ändå är båda företagen framgångsrika.

”Tänk annorlunda”, sa Steve Jobs. Gör man det kan det bli lyckosamma affärsidéer som t.ex. nätbutiken Amazon som genom att kombinera böcker med e-handel och internet skapade ett nytt koncept.

För att vara ett uthålligt och framgångsrikt företag behöver det finnas både yin och yang – ena delen är bevara dina kärnvärden och -syften (ditt varför), den andra delen förändra kultur, metoder, mål och strategier.

Det har aldrig varit viktigare att ha en vision – åt vilket håll ska vi? Med visionen som utgångspunkt sätter vi våra mål och bestämmer vår färdväg. Framtidens chefer behöver kunna göra just detta och också hantera förändringar, ha förmåga att kommunicera och kunna coacha. Ett av de viktigaste redskapen är att göra en omvärldsanalys – agera sedan i stället för att reagera. Ta in omvärldsanalysen i vardagen och låt den vara den första punkten på agendan. ALLA måste ha koll på omvärlden!!!

Gör din omvärldsanalys 15 min/dag, 1 timma/vecka, 1 dag/kvartal:

  1. Vilket perspektiv – inre värld, närvärld eller omvärld?
  2. Titta inte bara strategiskt, se även taktiskt och opartiskt
  3. Vad vet vi? Och vad vet vi inte? I Sverige har vi fantastisk statistik – ta reda på allt om kunder, demografi osv.

Pär rekommenderar att man gör en omvärldsanalys 2 gånger/år (se tips under Länktips nedan) och kom ihåg att göra en för konkurrenterna också!

Omvärldsanalysen betyder ingenting utan reflektion! Planera in tid till den från början! Pär gav några exempel: Ericssons Garage www.ericsson.com/innovation/ericsson-garage och Spotifys Hackweek https://labs.spotify.com/2013/02/15/organizing-a-hack-week. Andra tips var att helst åka minst två på konferenser, seminarier och studiebesök och efteråt göra en debrief, och att skapa tid för reflektion och fokusering med t.ex. en ”tyst torsdag”.

Man kan också göra en scenario-analys – vad kan förändras i världen? Hur påverkar det oss? Pär tog upp exemplet Shell som hade övat på just detta innan oljekrisen på 1970-talet.

Små organisationer har lättare att hitta samarbetspartners och har lättare att implementera nya idéer och metoder. Knepet är att lära sig snabbare än världen förändrar sig!

Googles recept på framgång – 70% fokus på kärnverksamheten, det är den som betalar våra löner. 20% utveckla lite nytt och till sist 10% utveckla helt nytt. Balansen är viktig men procentsatserna olika för olika branscher.

Litteraturtips:
Jim Collins, Built to last

Länktips:
Vilka viktiga trender påverkar? Kolla in World Economic Forum www.weforum.org för att se statistik, filmer mm om aktuella ämnen som kan ha stor påverkan på ditt företag. På den här länken hittar du t.ex. information om den fjärde industriella revolutionen www.weforum.org/agenda/archive/fourth-industrial-revolution

På SNS, www.sns.se, hittar vi många forskningsrapporter om nuläge och framtid i Sverige och på andra ställen.

Statistiska centralbyrån www.scb.se

Per Frankelius tipsar om bl.a. omvärldsanalys www.frankelius.com.

Det finns smarta agenter att använda för omvärldsanalysen:
Meltwater www.meltwater.com/se
Retriver www.retriever-info.com/sv
Google trender www.google.se/trends (som vi söker, ger en bild av hur vi ser världen)

 

Välkomna tillbaka nästa år!