Måsar_webb.jpg

Vi lär av varandra

Att lära av varandra är ett av de mest spännande – och mest kostnadseffektiva – sätten att utvecklas. I vårt område finns många tillverkande företag som sitter på kunskap som skulle kunna gynna andra och bidra till nya samarbeten.

På IUC Väst jobbar vi därför aktivt med erfarenhetsutbyte. Genom nätverk, seminarier, fokusgrupper och studiebesök skapar vi en bra dialog och korta kontaktvägar mellan företagare, samhälle, akademi och myndigheter.  

9 november anordnade vi för fjärde gången en IUC Väst-dag för medlemmarna - HÄR läser du mer om den!