Virus Banner

Corona-viruset

På denna sida vill vi hålla dig uppdaterad vad gäller de stöd som kommuner, myndigheter, Västra Götalandsregionen och andra organisationer erbjuder med anledning av Corona-virusets spridning i vårt samhälle.

Länkar på denna sida

Här bredvid hittar du ett antal länkar från bl.a. myndigheter som kan vara viktiga för dig som företag att känna till. Eftersom denna sida är omfattande i storlek har vi även lagt in länkar till respektive avsnitt här:

Västra Götalandsregionen     Fyrbodals kommunalförbund     Kommuner

Almi     Skatteverket     Tillväxtverket     Verksamt

 

Almi

Almi har fått 3 miljarder kr att fördela i olika insatser även utanför vanliga lånen. De kan också vara mer generösa än vanligt för att verka som ett ”gummiband” och låta företagets rörelsekapital styra.

Brygglån

Almi har nu möjlighet att erbjuda ett så kallat Brygglån speciellt riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning.

Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Det innebär bland annat möjlighet till amorteringsanstånd och ränteanstånd redan från start.

Lånet kan anpassas beroende på vilken fas företaget befinner sig, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag. Det viktiga är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen.

Lånet kombineras alltid med rådgivning där du kan diskutera och simulera de effekter corona-krisen har på ditt kassaflöde, resultat- och balansräkning. Det utgör sedan underlag till en bedömning av företagets finansieringsbehov.

Förbered dig

Många företag vill komma i kontakt med Almi vilket leder till väntetider. För att förbereda dig innan kontakt kan du som kund ta fram:

 • en enkel affärsplan med ägare, styrelse, kunder och konkurrenter. Vad tjänar du pengar på? Vad har gjort att motorn hackar nu och vad kan du göra för att få den att gå bättre?
 • en likviditetsprognos över de närmaste 2, 4, 6 månaderna
 • olika scenarier för hur läget kan se ut om 2, 4, 6 månader
 • en SWOT analys som visar styrkor, svagheter, hot och möjligheter för företaget
 • formalia som senaste årsredovisning och uppdaterade balans- och resultatrapporter

En bedömning görs alltid om ett företag kan vara livskraftigt efter ”puckeln” som vi ser början på nu. Almi kan, beroende på hur företagets situation ser ut, göra en simulering för att se hur framtiden kan komma att te sig.

Hör av dig!

Hör av dig till oss om du behöver stöttning med någon av ovanstående punkter!

Viktiga beslut

De närmaste två veckorna är viktiga med beslut som gäller alla företag. Britt-Marie och Martin rekommenderar dessa första tre steg att ta:

 1. Justera din preliminärskatt. Den kan sättas till 0 kr och ändras igen när det vänder.
  Se mer under avsnittet Preliminärskatt.
 2. Skjut upp arbetsgivar- och sociala avgifter samt moms. Det går att skjuta upp momsen 1-4 ggr, räntan är 1,25% på årsbasis. Fundera på att ägare/styrelse har företrädaransvar. Använd Skatteverkets blankett 4305.
  Se mer under avsnittet Anstånd med skattebetalning.
 3. Utnyttja korttidspermitteringar. Detta kan göras retroaktivt från 16 mars.
  Se mer under avsnittet Korttidspermitteringar.

Livesänt webinarium

Almi bjuder varje vecka in till ett livesänt webinarium där man kommer gå igenom vad du bör tänka på tillsammans med konkreta tips om t.ex. preliminärskatt och korttidspermittering. Dessutom finns det möjlighet att ställa frågor till erfarna rådgivare.

Detta webinarium kommer uppdateras och sändas live varje tisdag och fredag tills vidare.

Skatteverket

Preliminärskatt

Firmatecknare eller utsett ombud kan gå in och justera preliminärskatten via skatteverkets hemsida.

Beräkna årets resultat utifrån rådande läge. Beräknas företaget inte göra vinst sätt 0 kr.

Skatteverket om ändrad preliminärskatt

Anstånd med skattebetalning

Det går att få skatteanstånd om man har 3-månaders moms med nästa förfallodag 12 maj – fråga om momsintervall. Månadsmoms för februari ska ut 12 april.

Företag med 3 månaders moms - Q1 betalas i maj, Q2 i augusti osv.
Företag med 1 månaders moms - betalas 1,5 månad efter månadens utgång. Tex februari månads moms betalas 12 april.
Arbetsgivaravgifter och skatt betalas månaden efter löneperioden, t.ex. lönen för mars som betalas i april.

Skatteverket om anstånd med skattebetalning

Skatteverket blankett 4503

Beslut kommer 7 april om likviditetsförstärkning via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt.

Tillväxtverket

Korttidspermitteringar/korttidsarbete

Prata med facket om du har kollektivavtal. Om du ej har kollektivavtal ska 70% av de anställda omfattas och vara positivt inställda. Ansökan ska göras till Tillväxtverket.

Viktigt att komma ihåg - tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en avstämning!

Regeringen om korttidspermittering

Tillväxtverket om korttidsarbete

Västra Götalandsregionen

Finansiering

Västra Götalandsregionens Regionutveckling stöder små och medelstora företag med flera olika finansieringslösningar

På sidan Effekterna av Coronaviruset, Covid-19 i näringslivet finns alla aktuella stöd.

Connect Väst

Connect har ställt om stora delar av sin ordinarie verksamhet och fokuserar på att hjälpa så många företag som möjligt med ett kraftfullt åtgärdspaket som kallas Navigera & Avancera.

Genom finansiering från Västra Götalandsregionen kan nu Connect Väst erbjuda ett kostnadsfritt program  för små och medelstora företag med omsättningskrav på 10-500 miljoner kronor.

Fyrbodals kommunalförbund

Företagsakuten

För företag i ekonomisk kris erbjuder Fyrbodals kommunalförbund företag i Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Orust och Munkedal gratis rådgivning.

Ekonomisk kris kan till exempel vara obetalda skulder, problem att betala skatter, problem med lönsamheten eller att det är omöjligt att betala ut anställdas löner.

Anmäl ditt behov här

Företagarhjälpen

Situationen för många branscher är tuff och osäkerheten påtaglig. Därför har Fyrbodals kommunalförbund initierat Företagarhjälpen Fyrbodal tiilsammans med IUC Väst och ett flertal andra organisationer.

Kommuner

Kommunerna i vårt område har alla vidtagit åtgärder för att hjälpa det lokala näringslivet. Här finns länkar till deras uppdaterade sidor.

Bengtsfors

Dals-Ed

Färgelanda

Lysekil

Mellerud

Munkedal

Orust

Sotenäs

Strömstad

Tanum

Trollhättan

Uddevalla

Vänersborg

Åmål

Verksamt

På sidan verksamt.se finns en samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

 

Hör av dig!

Vi är bara ett telefonsamtal bort när du behöver stöttning!