Bohuslänsk_ö_2_webb.jpg

Vi vill se era möjligheter

Att se sin egen verksamhets utvecklingsmöjligheter och potential kan vara svårt.

IUC Västs huvuduppgift är att få små och medelstora företag i Fyrbodal att växa. Våra medarbetare har många års erfarenhet från tillverkningsindustrin och från att se möjligheter och behov för varje företags unika verksamhet. Och det är just där som vi vill hjälpa er.

Genom att analysera verksamheten föreslår vi åtgärder inom följande områden:

  •          Produktutveckling
  •          Produktion
  •          Sälj & Marknad
  •          Kompetensförsörjning 

Som företag bestämmer ni sedan själva hur ni vill gå vidare.