Bohuslänsk_ö_5_webb.jpg

Vi värnar om Fyrbodals industriföretag

Vårt uppdrag är att stödja små och medelstora tillverkande industriföretag.

Små och medelstora företag spelar en mycket viktig roll genom att bidra till tillväxt, social sammanhållning och jobbskapande. Små och medelstora företag är också en viktig källa till innovation. 

IUC Väst har som uppdrag att ge rådgivning, information och stöttning i utvecklingsprojekt och kompetensförsörjningsprogram i Fyrbodal.

Vi arbetar tillsammans med andra organisationer för att ta vara på den utvecklingskraft och de idéer som finns i företagen. Vi är också en part i att utveckla samarbetet mellan näringsliv, universitet och högskolor.

 

 

 

Fyrbodal är den norra delen av Västra Götalandsregionen och omfattar totalt 14 kommuner i Dalsland, norra Bohuslän och nordvästra Västergötland.