IUC Väst Banner

Vi söker nu en VD

Anta utmaningen att stärka och utveckla vår verksamhet vidare.

IUC Väst AB ska stimulera den industriella utvecklingen och konkurrenskraften i Fyrbodal och skapa en god miljö för innovationer, ny teknik och ekonomisk tillväxt.

Uppdraget

IUC Väst har som uppdrag att stödja små och medelstora tillverkande industriföretag så att de kan öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Detta gör vi genom rådgivning, information och stöttning i utvecklingsprojekt och kompetensförsörjningsprogram.

Vi arbetar tillsammans med flera olika organisationer för att ta vara på den utvecklingskraft och de idéer som finns i företagen. Vi är också en part i att utveckla samarbetet mellan industri, forskningsinstitut, akademi, regionala och nationella organisationer. Genom korta kontaktvägar och mycket kunskap ges industriföretag det stöd som behövs för att de ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt.

Verksamheten

Vår organisation består av sex medarbetare med lång erfarenhet från industrin. De ger kvalificerad rådgivning för företagens nästa utvecklingssteg bl.a. genom att:

 • utföra behovsanalyser
 • ge förslag på vägar att komma vidare
 • skapa projekt
 • underlätta erfarenhetsutbyte och strategisk kompetensförsörjning

Din bakgrund och din profil

Vi söker en VD som, i nära dialog med styrelsen, ska vara drivande när det gäller fastställande av övergripande visioner, strategier och mål för verksamheten.  Du har förmåga till omvärldsanalys, kan omsätta detta i praktiken och se potentialen i olika branscher inom tillverkande industri. För att verksamheten ska utvecklas mot de fastställda målen måste VD dessutom ha förmågan att styra, stödja, coacha och delegera.

 • Vår nya VD ska ha tidigare ledarerfarenhet, med en mycket god förmåga att skapa drivna och självständiga team.
 • Du ska ha en bakgrund från producerande företag.
 • Du ska vara duktig på att skapa nätverk och viktiga kontaktytor.
 • Din ledarstil ska vara inkluderande och tydlig, och på så sätt skapa tillit och förtroende bland medarbetare och övriga intressenter.
 • Det är meriterande om du har kunskap om och intresse för innovationsledning, förändringsledning och förbättringsarbete.
 • Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att skriva ansökningar kring finansiering.
 • Det är meriterande om du har förståelse för offentligt styrda organisationer.

Övrigt

Placering för tjänsten är vårt kontor i Trollhättan.

Tillträde snarast efter överenskommelse.

Mer information

För mer information kontakta konsult Staffan Melin070-689 46 24.

Välkommen med din intresseanmälan senast 1/11 via denna länk.

 

Publicerad: 2020-09-25 kl. 10:48

Senast ändrad: 2020-09-25 kl. 13:35