Tillväxtverket satsar i hela Sverige

Stora utmaningar bland annat kopplat till digitalisering och kompetensförsörjning.

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är viktiga för sysselsättning och konkurrenskraft i hela landet, men står inför stora utmaningar – bland annat kopplat till digitalisering och kompetensförsörjning. Företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut.

Tillväxtverket har inom satsningen Smart industri i regionerna 2.0, fördelat ca 65 miljoner kr till 19 olika projekt över hela Sverige.

IUC Väst har tagit del av dessa medel genom vår satsning Catalyst – för smart och hållbar industri i Fyrbodal och Sjuhärad.

Under två dagar träffades deltagare från alla projekt för att berätta om projekten, dela erfarenheter och ge tips till varandra.

Satsning på kompetensförsörjning och hållbar produktion ses som ett viktigt arbete och där samverkan mellan aktörer och koordinering av projekten spelar stor roll.

Mer information

På Tillväxtverkets sida finns mer information om pågående projekt. 

Publicerad: 2019-02-11 kl. 09:18

Senast ändrad: 2019-02-13 kl. 09:20