Cirkulär Ekonomi Banner (1)

Sverige ställer om till cirkulär ekonomi

Nationell strategi pekar ut riktning och ambition för en långsiktig och hållbar omställning av samhället.

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Detta är en viktig del för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Takten i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi behöver öka för att nå miljö- och klimatmålen, liksom flera globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Genom att använda material mer effektivt kan deras livslängd och värde öka. Samtidigt minskar både uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall.

Strategi för cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna. Det nationella arbetet för en cirkulär ekonomi kommer att fokusera på:

  • hållbar produktion och produktdesign
  • hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster
  • giftfria och cirkulära kretslopp
  • den cirkulära ekonomin som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller

Läs mer

Regeringens pressmeddelande

Globala målen

Delegationen för cirkulär ekonomi

Agenda 2030 i Västra Götalandsregionen

Vad RISE gör inom cirkulär omställning

 

Publicerad: 2020-08-11 kl. 11:00

Senast ändrad: 2020-08-12 kl. 11:34