Sven Johansson Bygg utnämnt till gasellföretag

"Ett fint kvitto på att våra kunder tror på det vi gör och att vi har medarbetare som gör ett fantastiskt jobb tillsammans."

Grattis Annika och Sven Johansson Bygg! Hur känns det?

Vi är superstolta över utmärkelsen. Varje år utses färre än 1% av alla Sveriges aktiebolag till gaseller och att vi är ett av dem känns fantastiskt.

Vad är ett gasellföretag?

Att bli utnämnt till ett gasellföretag innebär att man har mer än fördubblat sin omsättning de senaste fyra åren och vi har haft en fantastisk tillväxtresa. Det har varit några intensiva men spännande år för oss och det är ett fint kvitto på att våra kunder tror på det vi gör och att vi har medarbetare som gör ett fantastiskt jobb tillsammans.

Vad gör ni på SJB för att lyckas?

Redan tidigt när vi hade tagit över företaget satte vi oss ner för att sätta våra första mål. Vi har sedan dess jobbat för att nå dem och tagit oss tiden att titta på vad vi behöver göra för att nå dem. När vi vetat det, har vi kunnat förbereda företaget för att kunna ta jobb när de dyker upp. Vi är riggade när jobben kommer så vi kan vara med och tävla.

De senaste åren har det varit historiskt stora entreprenader i vårt närområde, vi visste när de var på gång och kunde vara förberedda när det var dags att skicka offerten. Har man en orderstock vågar man tänka strategiskt på det som ligger längre fram. Man blir också tryggare i att våga ta större jobb.

Vi är också nyfikna på framtiden och utmanar vår branschs gamla sanningar. Vi har hittat vårt SJB-sätt att ständigt förbättra vårt arbete och utvecklas.

Vad innebär det?

Vi arbetar enligt lean-filosofin eller som vi säger – standardiserat sunt bondförnuft – SJB-sättet. Vi har inte gjort en grej av det och gör små steg med till exempel problemlösning i grupp. Alla visar ett väldigt engagemang, de jobbar med och påverkar det de kan bäst. Det behöver inte vara stora investeringar för att göra stor skillnad, istället är det många bäckar små.

Vi behövde skaffa ett ledningssystem och bestämde oss för ett digitalt med många bilder. Det byggdes underifrån under ett års tid, alla anställda fick berätta vad de gör och hur. Sedan dess gör vi ständiga förbättringar utifrån det arbetet, vi petar i det lilla. Vi försöker vara mer strategiska på både lång och kort sikt – vad behöver vi för att ta nästa steg med hjälp av olika lean-verktyg?

2017 nominerades vi till Årets Leanbyggare, byggsektorns egen utmärkelse för förändringsarbete enligt lean, där vi hamnade på delad andraplats. SJB har som mål att vinna priset inom de närmsta åren.

Vilka är era största utmaningar?

Vi menar att byggbranschen står inför en omvälvande förändring från projektstyrt till processtyrt tillverkningssätt. Vi har redan påbörjat den resan genom vår Prefab-fabrik och kan se stora fördelar. I den är det lättare att identifiera sånt som till exempel flaskhalsar och annat som kan stoppa upp. De lärdomarna kan sedan implementeras ute på våra andra avdelningar och på våra byggen.

Snickaren har alltid på plats fixat det som inte fungerar helt enligt ritningen, till exempel när toleranserna på virket inte stämmer. Det funkar ej i en Prefab-fabrik där endast små toleranser kan godkännas. Utmaningen är att hitta konstruktörer inom byggsektorn som tänker utifrån komponenter.  Vi blir hela tiden bättre på att hitta grundorsaken istället för att fixa symptomen men behöver bli ännu bättre.

En stor utmaning för oss är svårigheten att hitta kompetens till Prefab-fabriken, vi behöver gifta samman byggbranschens kunnande med tillverkningsindustrins processtänk.

Vilka planer har ni inför framtiden?

Vi försöker alltid omge oss med personer som är bättre än oss själva och vi är alltid aktiva med omvärldsbevakningen. Vi vill gärna vara med i nätverk där vi träffar andra med liknande problem och utmaningar.

Vi är öppna med hur vi jobbar och tycker det gynnar branschen. Till exempel är ibland våra underentreprenörer och även konkurrenter med på våra utbildningar – det får ju oss att jobba på lika sätt.

Vi är aktiva i eDIT (ett Dalsland i tillväxt) och vill få andra företagare att tänka annorlunda med avseende på kompetensutveckling och generationsväxling. Denna fråga är ingen enkel sak, men vi uppmuntrar andra företagare att känna att det är viktigt att företagen i Dalsland får leva vidare.

Vi har valt att vara medlemmar i IUC Väst, Sveriges Byggindustrier (Peter är med i styrelsen) och i CSR Västsverige. Vi har också valt att vara en del i projektet Tillverka i trä som handlar om industriell tillverkning i trä.

Hur arbetar ni med personalen och att vara en attraktiv arbetsgivare?

För oss är det väldigt viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är svårt att hitta kompetens, särskilt i norra Dalsland, men vi har lyckats att rekrytera. Vi försöker aktivt komplettera upp med kompetenser vi själva inte har och ser mångfald och olika människors erfarenhet som något positivt.

Viktigt för oss just nu är att stärka cheferna och därför jobbar vi mycket med ledarskap.

Ni har varit medlem i IUC Väst några år – varför gjorde ni det valet?

Det är viktigt för oss eftersom vi jobbar med andra frågor än vad ett traditionellt byggföretag gör. Vi behöver lära från andra branscher– våra behov finns inte i byggindustrin utan i den tillverkande industrin.

Vad är det bästa med medlemskapet hos IUC Väst?

Vi har deltagit på flera utbildningar, viktigt både för nya lärdomar och för att träffa deltagare från andra branscher nu när byggindustrins arbetssätt förändras. Flera ska också gå IUC Västs och Högskolan Västs lean-utbildning till våren för att få insikter utifrån.

Vi tycker mycket om fokusgrupperna, de är ett jättebra sätt att lära nytt och nätverka. Det är ett riktigt bra koncept som vi gärna är aktiva i.

Vi har under åren deltagit i många olika aktiviteter, att kompetensutveckla personalen och ta in resurser utifrån för att lära, gör oss starkare.

Värdestyrt företag

Sven Johansson Bygg har personal från hela Dalsland och vi räknar oss som ett Dalslandsföretag, inte bara som ett Eds-företag. Vi har jobb i hela Dalsland med omnejd och Prefab-kunder finns i hela Sverige.

Det är viktigt att hitta sitt varför och vi, Annika och Peter, försöker jobba bort oss själva för att bolaget ska kunna finnas kvar i framtiden. Vi vill att våra 70 anställda ska känna sig trygga.

Vi tackar Annika och önskar grattis igen!

 

Publicerad: 2019-11-26 kl. 17:18

Senast ändrad: 2019-11-26 kl. 18:01

Målstyrning

"När man är ute och simmar måste man lyfta på huvudet och ta sikte på dit man ska."

Annika Andersson