Catalyst-1_banner.png

Samverkan kring social hållbarhet främjar industrins utveckling

Gemensamt förhållningssätt inom området för social hållbarhet oavsett region, bidrar till att IUC-bolagen ligger i framkant när det gäller hållbar industriell utveckling.

Workshop utifrån diskrimineringslagen

Medarbetare i projektet Catalyst fick tidigare i höstas möjlighet att träffas för ett gemensamt utvecklingsarbete och workshop med Kicki Borhammar från EDCS (Equality Development Center West Sweden). Bland annat presenterades diskrimineringslagens sju grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Utveckla gemensamma verktyg och metoder

I projektet utvecklas ett gemensamt förhållningssätt inom området social hållbarhet. Över tid vill vi kunna erbjuda liknande arbetssätt oavsett region. Arbetet ska bidra till att IUC-bolagen ligger i framkant när det gäller hållbar industriell utveckling.

Samverkan och erfarenhetsutbyte sker mellan IUC Väst i Fyrbodal, IUC SjuhäradIDC West Sweden i Skaraborg, samt IUC Halland.

Mer att läsa

Hela artikeln finns att läsa här!

 

Publicerad: 2019-10-08 kl. 12:04

Senast ändrad: 2019-10-15 kl. 12:30

Social hållbarhet

"Det är bra att vi får reflektera över frågor som rör social hållbarhet och att vi lär oss mer som kan tas vidare i vårt arbete ute hos företagen."
Åsa Hasslin, IUC Väst

"Vi måste jobba med hållbarhet i alla dimensioner, så vi får en balans mellan det som annars är lätt att jobba med var för sig."
Sten Liljedahl, IUC Halland