Så förhindrar du smittspridning av Covid-19

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att vidta åtgärder för att förhindra att smittan förs vidare.

Rekommendation

IUC Väst tar löpande del av händelseutvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Riskområden

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

Här finns mer information om Utrikesdepartementets reserekommendationer.

Vad gör IUC Väst?

I våra lokaler finns uppmaningar och allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

I nuläget är inga förändringar gjorda gällande IUC Västs kommande evenemang och andra planerade träffar. I det fall myndigheternas rekommendationer skulle ändras, tar vi ny ställning till situationen.

 

Tack för att du hjälper till att hålla nere riskerna!

 

Publicerad: 2020-03-12 kl. 14:17

Senast ändrad: 2020-03-17 kl. 16:16

Så undviker du smittspridning

Här följer några enkla och generella tips på vad du kan göra själv för att undvika smittspridning:

- Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, gärna i 30 sekunder

- Hosta eller nys i armvecket

- Stanna hemma om du har feber eller känner dig sjuk

- Använd pappersnäsdukar när du behöver snyta dig, släng dem sedan genast

- Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.