Virus Banner

Råd från Almi om finansiellt stöd i rådande situation

Almi har fått 3 miljarder kr att fördela i olika insatser.

Vi träffade Britt-Marie Bergfalk och Martin Gunnarsson på Almi Väst och bad dem berätta mer om vad de kan hjälpa till med.

Stort tillskott

Almi har fått 3 miljarder kr att fördela i olika insatser även utanför de vanliga lånen. De kan också vara mer generösa än vanligt för att verka som ett ”gummiband” och låta företagets rörelsekapital styra.

Förbered dig

Många företag vill komma i kontakt med Almi vilket leder till väntetider. För att förbereda dig innan kontakt kan du som kund ta fram:

 • en enkel affärsplan med ägare, styrelse, kunder och konkurrenter. Vad tjänar du pengar på? Vad har gjort att motorn hackar nu och vad kan du göra för att få den att gå bättre?
 • en likviditetsprognos över de närmaste 2, 4, 6 månaderna
 • olika scenarier för hur läget kan se ut om 2, 4, 6 månader
 • en SWOT analys som visar styrkor, svagheter, hot och möjligheter för företaget
 • formalia som senaste årsredovisning och uppdaterade balans- och resultatrapporter

En bedömning görs alltid om ett företag kan vara livskraftigt efter ”puckeln” som vi ser början på nu. Almi kan, beroende på hur företagets situation ser ut, göra en simulering för att se hur framtiden kan komma att te sig.

Hör av dig!

Hör av dig till oss om du behöver stöttning med någon av ovanstående punkter!

Viktiga beslut

De närmaste två veckorna är viktiga med beslut som gäller alla företag. Britt-Marie och Martin rekommenderar dessa första tre steg att ta:

 1. Justera din preliminärskatt. Den kan sättas till 0 kr och ändras igen när det vänder.
  Se mer under avsnittet Preliminärskatt.
 2. Skjut upp arbetsgivar- och sociala avgifter samt moms. Det går att skjuta upp momsen 1-4 ggr, räntan är 1,25% på årsbasis. Fundera på att ägare/styrelse har företrädaransvar. Använd Skatteverkets blankett 4305.
  Se mer under avsnittet Anstånd med skattebetalning.
 3. Utnyttja korttidspermitteringar. Detta kan göras retroaktivt från 16 mars.
  Se mer under avsnittet Korttidspermitteringar.

Preliminärskatt

Firmatecknare eller utsett ombud kan gå in och justera preliminärskatten via skatteverkets hemsida.

Beräkna årets resultat utifrån rådande läge. Beräknas företaget inte göra vinst sätt 0 kr.

Skatteverket om ändrad preliminärskatt

Anstånd med skattebetalning

Det går att få skatteanstånd om man har 3-månaders moms med nästa förfallodag 12 maj – fråga om momsintervall. Månadsmoms för februari ska ut 12 april.

Företag med 3 månaders moms - Q1 betalas i maj, Q2 i augusti osv.
Företag med 1 månaders moms - betalas 1,5 månad efter månadens utgång. Tex februari månads moms betalas 12 april.
Arbetsgivaravgifter och skatt betalas månaden efter löneperioden, t.ex. lönen för mars som betalas i april.

Skatteverket om anstånd med skattebetalning

Skatteverket blankett 4503

Beslut kommer 7 april om likviditetsförstärkning via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt, 

Korttidspermitteringar

Prata med facket om du har kollektivavtal. Om du ej har kollektivavtal ska 70% av de anställda omfattas och vara positivt inställda. Ansökan ska göras till Tillväxtverket.

Regeringen om korttidspermittering

Tillväxtverket om korttidsarbete

Förslag på kommande stödåtgärder

Västra Götalandsregionens Regionutveckling kommer ta beslut om ett antal åtgärder för att utvidga stöttning till företag och vi kommer att medela dessa när vi besluten är tagna.

 

 

Publicerad: 2020-03-24 kl. 17:16

Senast ändrad: 2020-03-25 kl. 16:00

Hör av dig!

Vi är bara ett telefonsamtal bort när du behöver stöttning!