Produktionsanalys 2016-2018

Tre år går fort och IUC Västs första EU-finansierade projekt är till ända.

Produktionsanalys har rullat hos IUC Väst sedan januari 2016 och har varit ett av IUC Västs starkaste erbjudande under den här tidsperioden. Projektet finansierades av EU:s regionala utvecklingsfond tillsammans med Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund.

Under perioden har 43 företag valt att genomgå analys med efterföljande möjlighet till förbättringsarbeten. Syftet med projektet har varit att stärka tillverkningsindustrins konkurrenskraft genom att framförallt utveckla produktionsprocesserna.

Förbättringsåtgärder

Under tre dagar har vi genomfört intervjuer, workshops, mätningar och observationer som sammanfattats i en rapport om hur verksamheten fungerar. Företaget har fått skatta sig självt inom ett tjugotal kriterier och sedan har våra analytiker gjort en egen bedömning.

Fokus i diskussionerna kring kommande förbättringar har hamnat på områden med lägre betyg men också där det är stor skillnad på våra analytikers betyg och företagets egna.

De områden som ofta återkommer med lägre betyg är Efterkalkylering, Operationstider, Utrustning och underhåll, Stopp och förlust samt Kompetens inom effektiv produktion. Det är också inom dessa områden där många av förbättringsåtgärderna sedan sätts in.

En förbättringsåtgärd kan vara allt från att genomföra kortare föreläsningar i hur 5S fungerar till att vidareförmedla företagets behov till en konsult på marknaden.

Ökad medvetenhet

Under projektets gång har fler än 400 förbättringsaktiviteter genomförts hos företagen i Fyrbodal. Bland resultaten kan vi se kraftigt förhöjd produktionskapacitet med bibehållen personal, bättre kvalitetsutfall, högre engagemang och bättre förståelse för arbetsmiljö och säkerhet.

Även i fall där företag enbart genomgått analysen får det resultat. Så här säger Robert Van Braken, vd på El Supply AB i Ed: ”Vi har tagit till oss och lärt oss av det som sammanfattades i produktionsanalysen och utifrån det valt att implementera Lean till den nivå vi själva tycker är för oss rätt nivå. Vi har fått en ökad medvetenhet om vad Lean kan innebära.”

Framtiden

Produktionsanalys som projekt avslutades vid årsskiftet men metoder, verktyg och framförallt lärdomar lever vidare hos IUC Väst in i framtiden.

Är du intresserad av att veta mer om hur du som företag kan stärka din konkurrenskraft just nu? Ta då kontakt med Åsa eller Mattias, deras kontaktuppgifter hittar du här intill.

 

Från vänster: Olle Söderqvist, Mattias Larsson, Johan Bergqvist och Åsa Hasslin

 

Publicerad: 2019-04-05 kl. 14:15

Senast ändrad: 2019-04-09 kl. 14:15