Påverka nästa regionala utvecklingsstrategi

Företag - ta chansen och påverka den regionala utvecklingsstrategi för perioden 2021-2030!

Ett stort arbete pågår just nu med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi för perioden 2021-2030. Strategin ska vara vägledande och visa riktningen för regionens gemensamma insatser och kraftsamling fram till 2030. Den ska innehålla övergripande inriktningsmål för Västra Götaland, beskriva bredden i det regionala utvecklingsarbetet, peka ut en handfull gemensamma prioriteringar och vara ett underlag för ett konkret och kraftfullt genomförande.

Aktiviteter

Arbetet genomförs genom följande aktiviteter:

  1. Ett flertal samtalstillfällen med bland annat näringslivscheferna inom de olika delregionerna, med VD på Science Park, med de olika kommunalförbunden, med kommuncheferna i varje delregion, med kompetensplattformarna
  2. Seminarier på temat Hur vässar vi den regionala innvoationspolitiken, Smart och hållbar industri i Västra Götaland samt Morgondagens arbetstagare, konsumenter och affärsmodeller
  3. Inlämnande av synpunkter på Västra Götalandsregionens hemsida

Påverka

Gör er röst hörd och lämna in era synpunkter på hemsidan.

IUC Väst deltar

IUC Väst deltar i samtalen och i maj hölls det första seminariet i Göteborg. Temat var Hur vässar vi den regionala innovationspolitiken. Här togs bland annat upp att näringslivet i Västra Götaland står för den största delen av investeringen av FoU i Sverige (32%). En synpunkt som kom fram var att man bör satsa mer på att identifiera och få bort hinder.

 

Publicerad: 2019-05-13 kl. 09:15

Senast ändrad: 2019-06-20 kl. 14:15