Organisationsförändringar på IUC Väst

 

Stärkt positionering

Margareta Waern har avslutat sin tjänst som VD och vi tackar henne för 5 år på IUC Väst.

Under Margaretas ledning har IUC Väst stärkt sin positionering och ingått ett fördjupat samarbete med våra finansiärer Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund och Tillväxtverket samt skapat ett stabilt nätverk inom innovationssystemet och hos våra medlemsföretag.

Vi går nu in i en ny fas där vi fortsätter arbetet för IUC Västs långsiktigt hållbara verksamhet i syfte att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora industriella företag i regionen.  

Ny VD

Rekrytering av ny VD kommer att påbörjas inom kort och fram tills dess är Åsa Hasslin tillförordnad VD.

Styrelsen ansvarar för rekryteringen och tar tacksamt emot frågor, rekommendationer och intresseanmälningar.

// IUC Västs styrelse

 

Frågor

Åsa Hasslin, tillförordnad vd

E-post: asa.hasslin@iucvast.se
Telefon: 070-328 85 93

Lars Mogren, styrelseordförande

Telefon: 070-336 20 60

 

Publicerad: 2020-06-09 kl. 11:33

Senast ändrad: 2020-06-09 kl. 11:33