Organisationsförändringar på IUC Väst

 

Margareta Waern har idag slutat sin tjänst på IUC Väst. Tillförordnad vd kommer vara Åsa Hasslin.

IUC Västs styrelse

 

Frågor

Åsa Hasslin, tillförordnad vd

E-post: asa.hasslin@iucvast.se
Telefon: 070-328 85 93

Lars Mogren, styrelseordförande

Telefon: 070-336 20 60

 

Publicerad: 2020-05-20 kl. 15:01

Senast ändrad: 2020-05-20 kl. 15:02