Omvärldsbevakning Banner

Omvärldsbevakning september

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi plockar ut trender och ger dig exempel i ett samarbete med Kairos Future.

TREND 1: Flexibel produktionslina för att snabbt kunna möta efterfrågan där den stiger och snabbt kunna trappa ned när efterfrågan sjunker.

TREND 2: Drönarleveranser tar fart och drönarlogistik blir troligen en allt viktigare faktor i framtidens industri. 

TREND 3: Självförsörjning för att säkra förnödenheter som mediciner, mat, och elektronik. 

TREND 1: Flexibel produktionslina

Coronakrisen i sig, och lågkonjunkturen som följer, har i de flesta branscher drivit på behovet av att snabbt kunna ställa om. Framtiden är mindre förutsägbar, planering och prognoser mer otydliga. Inom industrin behövs flexibla produktionslinor för att snabbt kunna möta efterfrågan där den stiger och snabbt kunna trappa ned där efterfrågan sjunker. Allt från klimat till geopolitik kan påverka inköp och konsumtion.

ROLLS-ROYCE VD PEKAR PÅ ”HORISONTELL INNOVATION”

Rolls-Royce i Storbritannien ställde om sin produktionslina på bara tio dagar för att kunna producera ventilatorer till brittiska NHS. Vd Steve Dunn pekar på att ökad flexibilitet i produktionen är viktig för ”horisontal innovation”, där teknik och processer utvecklade för en sektor överförs till en annan.

Läs mer

INDIEN: SKAKIG MARKNAD KRÄVER FLEXIBEL BILPRODUKTION

Indiska biltillverkare letar efter sätt att ställa om till en mer flexibel produktionslina. Man flyttar fokus från ren produktionsprestanda till en mer agil produktion med mindre partistorlekar, kortare tid till marknaden och lägre tillverkningskostnader.

Läs mer

PLASTFÖRETAG SNABBA ATT STÄLLA OM PRODUKTIONEN

Svensk plastindustriförening, SPIF, uppmuntrade sina medlemmar att ställa om produktionen för tillverkning av skyddsutrustning redan i mars 2020. Man fick snabb respons. Även plåtföretag har anmält intresse att bistå med produktionskapacitet.

Läs mer

TREND 2: Drönarleveranser tar fart

Efterfrågan på drönare har ökat i spåren av pandemin. Drönarlogistik blir troligen en allt viktigare faktor i framtidens industri. Robotar och drönare kan användas för leveranser men också för intern logistik i fabriker, lagerlokaler och produktionskedjor. I Sverige och andra länder med svårtillgängliga, glesbebyggda områden kan drönare bli användbara för leveranser av exempelvis medicin och elektroniska komponenter.

RWANDA I FRONTLINJEN FÖR TEST OCH UTVECKLING AV DRÖNARE

I Rwanda började man redan 2017 förlita sig på drönare för att leverera blod från blodgivare i städerna, till sjukhus på landsbygden. Landet har öppnat sitt luftrum för obemannade drönarturer, vilket gör landet till en attraktiv testbädd.

Läs mer

HÄLSOFARLIGA ARBETSMILJÖER DRIVER PÅ AUTONOM LOGISTIK

Strejker och protester från arbetare i lagerlokaler vars hälsa hotas av pandemin har drivit företag, däribland Amazon, till att snabba på implementeringen av autonom logistik i logistik- och leveranskedjan.

Läs mer

RISE UTVECKLAR SÄKERHETSSYSTEM FÖR DRÖNARE

Forskningsinstitutet RISE har tagit fram ett eget säkerhetssystem, Drone Safety Service, ett system som kommer att kunna användas av många aktörer i drönarbranschen och även i framtida forskningsprojekt.

Läs mer

TREND 3: Självförsörjning mot framtida kriser

Västvärlden börjar fundera på om det var så vettigt att förlita sig helt på Kina, Bangladesh, Vietnam och andra länder för sin industriproduktion. Långa globala värdekedjor upplevs alltmer som trögförändeliga och opålitliga. Trenden handlar inte bara om "re-shoring" av ekonomiska skäl utan framför allt om att säkra förnödenheter som mediciner, mat, och elektronik.

JAPAN MINSKAR SITT EKONOMISKA BEROENDE AV KINA

Japan, en av Kinas största handelspartners, bidrar med 220 miljarder yen (ca 18 miljarder kronor) till företag som flyttar sin produktion tillbaka till Japan från tidigare kinesiska partnerskap, i ett försök att minska landets ekonomiska beroende av Kina.

Läs mer

USA INITIERAR ETT ”ECONOMIC PROSPERITY NETWORK” MED PÅLITLIGA PARTNERS

Trumps administration har föreslagit ett ”ekonomiskt välståndsnätverk”, en sorts allians med en blandning av utvecklade och utvecklingsländer, för att försäkra mer pålitliga värdekedjor som kombinerar billig tillverkning med strategiska allianser

Läs mer

OHÅLLBART MED 50 % SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD PÅ LIVSMEDEL

LRF menar att Sveriges självförsörjningsgrad bör förbättras i sviterna efter corona-krisen, framför allt vad gäller mat. En strategisk fråga inför framtiden blir om beredskapslager som i Finland eller större lokal produktion är att föredra.​

Läs mer

Dina synpunkter och intressen

Hör av dig med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om till Ann-Charlotte.

 

Publicerad: 2020-09-02 kl. 14:00

Senast ändrad: 2020-09-03 kl. 07:09