Omvärldsbevakning Banner

Omvärldsbevakning juni

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi plockar ut trender och ger dig exempel i ett samarbete med Kairos Future.

TREND 1: Distansarbete ökar inom industrin. Att flytta anställda utanför företagslokalerna innebär ett nytt sätt att organisera företaget.

TREND 2: Investeringar i infrastruktur innebär en möjlighet för industrin, men också en utmaning eftersom kritisk infrastruktur blir allt viktigare för att hålla sig konkurrenskraftig.

TREND 3: Begreppet resiliens blir extra aktuellt när kriser pressar våra system. Tillverkningsindustrin behöver ställa om för att bli mindre sårbar.

TREND 1: Distansarbete - vilka är utmaningarna?

I spåren av Covid-19 har distansarbete accelererats och mer och mer arbete inom IT – och därmed inom industrin – sker på distans. Att flytta anställda utanför företagslokalerna innebär ett nytt sätt att organisera företaget. Många roller är dock fortfarande knutna till fabriker eller maskiner. Hur hanterar man dessa utmaningar?

EFFEKTIV TILLVERKNING PÅ DISTANS

Mediaföretaget Forbes ger exempel på hur tillverkande företag kan kombinera personal på plats, och personal på distans. Några nyckelord: fjärrövervakning, tillgänglighet, noggrannhet.

Läs mer

SCANIA – FÖRTROENDE OCH SNABBHET

Scanias vd ser Covid-19-krisen som en drivkraft att ställa om, med bland annat ökat distansarbete: ”Scania bygger sitt ledarskap på delegerat ansvar. Vi ger folk förtroendet att köra sin egen verksamhet.”

Läs mer

TWITTER STICKER UT – DISTANSARBETE FÖR ALLA?

Twitter har utropat att deras anställda får jobba hemifrån för alltid. Det blir mer möjligt att rekrytera oberoende av geografi. En fördel för arbetsgivare, men kanske en nackdel för arbetstagare när fler kan tävla om jobben.

Läs mer

TREND 2: Infrastruktur på agendan

Stora investeringar krävs i nästan all form av infrastruktur. Detta innebär en möjlighet för många former av industri och tillverkning, men också en utmaning eftersom kritisk infrastruktur blir allt viktigare för att hålla sig konkurrenskraftig. European Investment Bank (EIB) uppskattar att nästan 700 miljarder euro behöver investeras årligen i Europa i transport, energi, avfallshantering, telecom, med mera.

NATIONELL PLAN FÖR TUNG INVESTERING

Historisk satsning. Regeringen investerar 700 miljarder kronor i järnvägar och transporter under perioden 2018–2029. Projekten innebär stora krav på produktion av bland annat stål.

Läs mer

DIGITAL INFRASTSRUKTUR AVGÖRANDE

5G och snabbare digital infrastruktur kan vara avgörande för brittisk tillverkningsindustri. Man riskerar att missa en hel procents tillväxt mellan 2020 och 2030 om 5G inte är på plats.

Läs mer

SMARTA ELNÄTVERK FÖR SÄKERHET OCH SKYDD

SPEAR-programmet, med pengar från Horizon 2020, är ett forskningsprogram kring hur smarta elnätverk kan stärka säkerhet och skydda kritisk infrastruktur från cyberattacker och sabotage.

Läs mer

TREND 3: Från hållbarhet till resiliens

Begreppet resiliens har blivit extra aktuellt nu när kriser pressar våra system. Tillverkningsindustrin behöver ställa om för att bli mindre sårbar. Det kan på sikt innebära en rörelse bort från just-in-time till fördel för säkerhetssystem som gör det lättare att hantera faror och risker.

MARKET DIRECTOR RESILIENCE HOS RAMBOLL

Ramboll utsåg 2019 en Market Director Resilience, med uppdrag att skydda viktiga samhällsfunktioner från oförutsedda händelser och ansvara för trygg tillgång till vatten, elektricitet, med mera.

Läs mer

MCKINSEY: FÖRETAG MED OMVÄRLDSKOLL KLARAR KRISEN BÄST

McKinsey slår fast att yttre omständigheter som påverkar en affärsverksamhet alltid är svåra att bedöma. Företag som har koll på omvärlden och som kan fatta rätt strategiska beslut är också de som klarar sig bäst i kristider.

Läs mer

"SPONGE CITIES” I KINA ÅTERANVÄNDER VATTEN

Prototyp för resilient tänkande: Hunan-provinsen i Kina har byggt så kallade ”sponge cities” som kan återanvända och absorbera regnvatten. Man både förhindrar översvämningar, och säkrar tillgången till vatten.

Läs mer

Dina synpunkter och intressen

Hör av dig med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om till Ann-Charlotte.

 

Publicerad: 2020-06-12 kl. 14:24

Senast ändrad: 2020-06-12 kl. 14:24