Offentlig finansiering 2019

Färsk information, tips, råd och nyheter direkt från finansiärerna.

Med tre offentliga finansiärer på scen, Vinnova, ALMI och Västra Götalandsregionen, fick vi under en intensiv förmiddag veta det mesta om innovationsstöd, lån och andra offentliga pengar. Alla kan de sökas av små och medelstora företag (SME) för att delfinansiera produkt- och affärsutveckling.

 

Helene Öhrvall, ansv för innovationsverksamheten, Almi

Till Almi kan du komma för allmän affärsrådgivning t.ex. få reda på om hur du som företag själv ska tänka och hur banken tänker. Att du har egna pengar är en grundförutsättning, får du ett bidrag ska det vara ett plus i kanten och inte förutsättningen för att driva ditt företag.

Förstudiemedel till innovation

För att testa om din idé håller kan du få förstudiemedel. Din innovation ska vara ny för världen eller marknaden eller en väsentligt förbättrad vara. Den ska också ha affärspotential, en marknad finnas och ett team som kan driva idén till en affär. Bidraget kan t.ex. gå till en förstudie av marknaden, framtagning av en prototyp eller en sk. nyhetsgranskning. Som privatperson kan du få upp till 25.000 kr, ett företag kan få 50.000 kr.

Lån

Det kostar pengar att växa och finansiering i någon form kan behövas. Beroende på var i utvecklingsresan företaget befinner sig i, finns olika lån och finansieringsmöjligheter. Almis lån kan jämföras med ett topplån på din fastighet där Almi tar en högre risk än banken men lägre än ägaren.

Affärsutvecklingscheckar från Tillväxtverket

Checkarna finns med två olika syften – internationalisering och digitalisering. Ett företag kan få upp till 250.000 kr och där bidraget täcker max. 50% av de externa kostnaderna.

Internationaliseringschecken ska användas när du vill in på en ny marknad, den ska hjälpa dig att göra så mycket rätt som möjligt från början. Arbetet kan t.ex. vara att ta fram en strategi, genomföra marknadsundersökning, undersöka lagar och regler.

Med digitaliseringschecken kan du t.ex. ta fram en digital plan, nya tjänster och processer för att använda befintlig data eller nya sätt att utveckla kundrelationerna.

Innovationscheckar

Under ett antal år fanns det möjlighet att söka en sk. innovationscheck eller IP-check från oss på IUC Väst. Från i vår, datum kommer senare, söks denna finansiering från Almi. Den kan ge upp till 100.000 kr för köp av externa tjänster och gäller innovationsprojekt i tidiga faser. Samma belopp gäller för framtagande av en IP-strategi.

Övriga tjänster

Genom Almi finns också möjlighet att få tillgång till en mentor, ett utmärkt sätt att ta sitt företagande till en ny nivå. 

 

Marianne Gustafsson, Västra Götalandsregionen

Västra Götaland har ca 1,7 miljoner invånare i 49 kommuner och regionen arbetar bl.a. med regional utveckling. Ett sätt att stötta företagen, där företagen ska vara SME-företag, är genom olika typer av finansieringar.

Investeringsstöd

För de fem Dalslandskommunerna finns särskilt investeringsstöd i Dalsland att söka.

Fou-kort Bas och Avancerat

Syfte med dessa kort är att stimulera efterfrågan på forsknings- och utvecklingsinsatser för att på så sätt stärka SME-företagen. Utvecklingen kan gälla både för tjänster och processer.

VGR täcker alla kostnader och företaget medfinansieras med löner, material, resor men inte investeringar.

FoU-kort Bas kan sökas under hela året och ger snabba besked. Kortet ger 50.000 kf för förstudie för att identifiera och definiera vilka fou-insatser som ska göras.

FoU-kort Avancerat har två sökfönster per år och besked ges inom 10-12 veckor. Dessa ansökningar bedöms av en expertpanel, projekten ska ha en koppling till VGR:s regionala styrkeområden.

Kortet ger 700.000 kr till forskning hos högskolor, universitet, forskningsinstitut eller organisationer med forskarkompetens i Sverige eller annat land. Projektet som ska främja företagets produkter och processer.

Konsultcheckar

För att kunna ta in extern konsult för insats som inte är normal drift går det att få upp till 150.000 kr . Regionala prioriteringar finns, det är t.ex. lättare att få för verksamhet i Dalsland.

Affärsutvecklingscheckar

Se ovan under Almi.

Såddfinansiering

Till nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag kan upp till 850.000 kr lånas ut för idéer som inte får chans att få lån på öppna marknaden. Produktens eller tjänstens nyhetsvärde måste vara högt och lånet kan täcka max 50% i projektet.

EU-kort

För de företag som vill söka men behöver hjälp för att ta fram ansökan till ett EU-projekt finns möjlighet att få stöd för detta.

 

Marian Mikheil, EUSMEsupport 2020 - EU-finansiering

På supportkontoret för små och medelstora företag kan du få kostnadsfri rådgivning kring EU-finansiering. Detta görs i samarbete med Enterprise Europe Network, EEN, för att öka svenska företags deltagande i Horisont2020 och Eurostars.

Hjälp och stöd ges på många olika sätt - seminarier och träffar, enskilda möten om projektidé, skrivarverkstad, läser ansökningar och ger feedback mm. Hör av dig även om du inte känner till EU-finansiering – helpdesken, som är bemannad året runt, svarar inom 48 timmar.

Supportkontoret hjälper dock inte till att skriva ansökan, det får den sökande göra själv eller anlita en konsult för.

Horisont2020 söks om jag vill utveckla något själv. Jag har en innovativ idé och kan få 0,5 miljon kr i fas 1, i fas 2 70% finansiering. Detta stöd är svårt att få, ca. 6% får bidrag.

Från Eurostars söker man tillsammans med minst två andra parter från andra Eurostars-länder. Idén ska vara marknadsnära och jag som söker står för halva kostnaden 50%. Upp till 30% får bidrag.

 

Carl Naumburg, Vinnova - småföretagsfinansiering

Vinnova ligger under näringsdepartementet och ca 3 miljarder satsas varje år för att stödja ca 4.000 projekt. Genom att sätta en samhällsutmaning i fokus, vill Vinnova driva utvecklingen framåt.

Vinnova vill att företag ligger långt fram, innovationerna som stöds ska ha stort nyhetsvärde. Det företag gör ska ha en positiv påverkan för en hållbar tillväxt. Små förändringar kan leda till stora effekter - Vinnova hjälper företag att våga!

Ett sätt är att stötta företagens förmåga och möjlighet att genomföra forsknings- och innovationsprojekt i tidiga skeden för att företagen ska kunna dra nytta av dessa resultat.

I Vinnova-stödda projekt konkurrensutsätts idén och en bedömning görs av branschkunniga personer.

Nationella erbjudanden

Vinnova jobbar bara med bidrag. Idén måste dels vara ny, inte finnas på marknaden och inte inom närtid heller. Vinnova kan bara finansiera tidiga skeden av produktens utveckling, fram till första fungerande prototyp. I år finns ca 280 miljoner kr, ca 2000 ansökningar beräknas komma in varav ca 300 beviljas.

Innovativa startup

För unga mikroföretag, inte äldre än 5 år och med en ny idé. Företaget får heller inte ägas av en koncern. Det går att få full finansiering för det som ska till för att ta produkten till marknaden.

Innovationsprojekt i företag

För SME-företag som vill utveckla innovativa och hållbara produkter, tjänster eller processer med stor kommersiell potential. Företaget ska kunna bistå med lika mkt som man söker upp till 2 miljoner kr. Går att få även om företaget ägs av stort företag eller utländskt ägande.

Innovationscheckar

Tidigare stöd utreds för tillfället, mer information kommer inom kort.

Stöd till innovatörer

Som ett sätt att testa många idéer, ger Vinnova även stöd till enskilda innovatörer och uppfinnare. Detta stöd vänder sig till privatpersoner som vill testa sin idé för att se om det är läge att satsa eller lägga ner. Åtta olika organisationer runt om i Sverige jobbar med denna validering. Organisationen närmast oss är Göteborgs uppfinnarförening.

För företag som varit nära att få EU-pengar men fallit på målsnöret finns svenska program att söka. Detta ger fler svenska företag chansen att arbeta med sina ideér.

 

Youtube-kanal

För dig som missade seminariet, som även sändes live, hittar du det inspelade materialet på Industriell Dynamiks Youtube-kanal. Prenumerera så har du alltid tillgång till goda råd och inspiration. Dessutom är du beredd nästa gång vi live-sänder.

 

Publicerad: 2019-02-22 kl. 13:36

Senast ändrad: 2019-02-25 kl. 06:28