Nytt projekt ökar konkurrenskraften för små och medelstora företag

IUC Väst AB har beviljats 8,4 Mkr från Tillväxtverkets nationella projektmedel, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund till ett nytt projekt för hållbar tillväxt och utveckling i Västra Götaland.

"Catalyst – för smart och hållbar industri i Fyrbodal och Sjuhärad” kommer att drivas under två års tid fram till november 2020. Målet med projektet är öka den tillverkande industrins konkurrenskraft.

– Det övergripande målet med Catalyst är att den tillverkande industrin ska öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och genom omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet, säger Margareta Waern, vd för IUC Väst AB.

Gemensamt arbetssätt i tre projekt

Projektet kommer att samverka med ytterligare två beviljade projekt som IDC West Sweden och IUC Halland ansvarar för, vilket gör att satsningarna på hållbar industriell utveckling sammantaget uppgår till 40 Mkr i Västsverige. Arbetssättet kommer vara gemensamt över hela regionen och bygger på lärdomar från tidigare erfarenheter men nu med ett nytt helhetsgrepp för hållbar industriell utveckling.

– I Västsverige har vi ett starkt partnerskap mellan de industriella utvecklingscentren IUC Väst, IUC Sjuhärad, IDC West Sweden, IUC Halland och Göteborgs tekniska college, vilket gör att vi kan möta utmaningarna inom Smart industri och vända dessa till möjligheter, förklarar Margareta Waern.

Hållbar produktion och Kunskapslyft industri

Genom att operativt adressera framförallt områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri, samt att på ett effektivt sätt tillvarata andra aktörers erbjudanden för att skapa synergier mellan pågående projekt och insatser kan målet med Catalyst nås. Projekten kompletterar redan pågående insatser och projekt inom Smart industri. Tillsammans kommer över 300 små och medelstora tillverkande företag i Västsverige kunna ta del av de förbättringsprojekt och forskningsresultat som sker i de gemensamma industriella innovations-, utvecklings och forskningsarenorna.

Genom ett ständigt inflöde av små och medelstora företag i innovationsmiljöerna och i gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt finns en stor utvecklingspotential för den tillverkande industrin i Västra Götaland, avslutar Margareta Waern.

 

IUC Väst AB är ett utvecklingsbolag för den tillverkande industrin i Fyrbodal och ingår i flera sammanhang på lokal, regional och nationell nivå.

Mer information

För mer information om Catalyst kontakta

Margareta Waern, vd IUC Väst AB

margareta.waern@iucvast.se

070-104 12 51

Publicerad: 2019-01-22 kl. 08:00

Senast ändrad: 2019-01-22 kl. 08:03