Första seminariet genomfört i Digiresan

Tisdagen den 6 november blev en milstolpe för Digiresan Företagsutveckling då de allra första företagen deltog på seminariet om Big Data och AI.

I ett disigt Göteborg samlades en handfull företag tillsammans med några representanter för Digiresan. Tillsammans fick vi höra Johan Cedermark, Brightn AB, berätta om digitalisering i stort och mer specifikt om tekniker som Big Data och AI*.

Johan pratade bl.a. om att det som händer nu är en sk ”demokratisering” av en handfull tekniker. Teknik som wifi, digitalkameror och processorer är nu så billiga att vem som helst kan köpa och använda dessa. När trådlösa nätverk bara kostar några kronor, dyker t.ex. koncept som ”Uppkopplade produkter” (Internet of things) upp.

Det är inte längre en kostnadsfråga att implementera tekniken i nästan vilken produkt som helst. Snarare är det en kreativ frågeställning om hur man kan använda den för att skapa kundvärde.

Väl inne på ämnet Big Data och AI, beskrev Johan hur denna teknik faktiskt redan idag finns runtomkring oss – om än i enkel form. Vi hittar den i självkörande bilar, smarta högtalare och avancerade robotar för att nämna några exempel.

De tekniker som bara ligger 5-10 år bortåt i tiden, kommer att påverka mängder av branscher och hur man gör affärer likväl som vår egen vardag. Tittar man några år in i framtiden kommer vi t.ex. se röstassistenter som efterliknar människor så naturligt att vi inte kommer att märka någon skillnad – själva definitionen av AI!

Tack till Johan Cedermark för en fantastisk föreläsning och alla deltagande företag för ert engagemang och insiktsfulla frågor och funderingar. En mycket givande dag som alla borde vara med om!

 

*Big data utgörs av digitalt lagrad information av sådan storlek (vanligen terabyte och petabyte), att det är svårt att bearbeta den med traditionella databasmetoder. Big data innefattar tekniker för very large databases (VLDB), datalager (data warehouse) och informationsutvinning (data mining).
Källa: Wikipedia 

AI – Artificiell Intelligens – är allt från användning av datorers råstyrka för att automatisera enkla saker, till övermänskliga färdigheter. Stora datavolymer finns ofta med i bilden.
Källa: Techworld 

 

Publicerad: 2018-11-15 kl. 09:10

Senast ändrad: 2019-03-11 kl. 15:40