171102 tjanstefiering.jpg

Fokusgrupp Produktion/Sälj & Marknad - Hur kan du öka värdet på dina affärer?

Det är populärt att utveckla nya affärsmodeller där man löser en uppgift eller ett problem snarare än levererar en produkt, men hur börjar man?

Tjänstefiering handlar i stor utsträckning om ett annat sätt att tänka. Ett tips är att fokusera på vad kundens kund vill ha - kanske kan vi hjälpa vår kund att erbjuda sin kund leverans på en viss tid eller med ett visst emballage?

I slutet av värdekedjan finns vi medborgare, slutkonsumenten, vad vill vi ha? Kommer vi på det kan vi göra verklig skillnad.

En förbättrad kaffekopp som levereras just in time är kanske inte längre lösningen, i själva verket är det god fika eller njutning som verkligen efterfrågas. De flesta kaffekoppstillverkare kommer knappast öppna café men med hjälp av detta tänkesätt kan man fundera vidare till något mer realiserbart. Kan kaffekoppen utvecklas så att den håller värmen mycket längre? Kan man bygga in en nivåindikator så att restaurangen eller caféet vet när man ska erbjuda påtår?

Tack till Birgitta Öjmertz, Produktion 2030, samt Barbro Lagerholm, Swerea för, en bra genomförd workshop som fick oss alla att tänka i nya banor!

Publicerad: 2017-11-03 kl. 08:01

Senast ändrad: 2020-01-13 kl. 15:55