Nyfiken På Grön Banner

Nyfiken på - Industriell Dynamik

Experthjälp när du stöter på en utmaning.

Industriell Dynamik är din enkla ingång till universitet, högskolor, forskningsinstitut och industriella utvecklingscenter. Vi hjälper små och medelstora företag i Fyrbodal och övriga Västra Götalandsregionen med teknik- och affärsutveckling. Vi ger råd, löser problem och startar utvecklingsprojekt.

 

Våra tjänster

Vi hjälper till att utveckla ditt företag, dina innovationer, produkter och tjänster. Vi effektiviserar din tillverkning och dina processer. Vi ger dig omvärldsbevakning och hjälper dig med EU-ansökningar och regional/nationell finansiering. Vi ger råd om EU-direktiv, standarder, tullregler, export/import och patent. Vi testar och certifierar. Vi hittar dina agenter, leverantörer och andra affärspartners i Sverige och utomlands.

Inga frågor är för små eller för stora

"Ett av huvudsyftena med projektet är att underlätta för små och medelstora företag att få tillgång till resurser och kompetens från regionens högskolor, universitet och forskningsinstitut. Tanken är att vi på detta sätt ska öka tillväxten och få antalet anställda hos företagen att växa", berättar Ann-Charlotte Karlsson, samordnare för Industriell Dynamik i Fyrbodal.

"Företagen som vänder sig till oss behöver bl.a. hjälp med produkt- och produktionsutveckling och certifieringar men även export- och finansieringsstöd efterfrågas. Inga frågor är för små eller för stora för att tas om hand."

Egen kontaktperson

Genom Industriell Dynamik får du din egen kontakt med en företagserfaren person som lyssnar på dig, hittar de experter du behöver, coachar och samordnar alla våra och andras erbjudanden. Snabbt och enkelt. En person du kan lita på och alltid återkomma till.

Dina behov och utmaningar styr

Ta kontakt med Ann-Charlotte, vår samordnare för Industriell Dynamik, för en inledande behovsanalys. Dina behov och utmaningar styr och ditt företag kan få upp till åtta timmars kostnadsfri konsultation via våra kontaktpersoner i nätverket.

Goda exempel

Vi har många goda exempel från företag verksamma inom en mängd olika områden. Från Fyrbodal kan du läsa mer om: Hofpartner i Åmål, CK Karlssons Stenhuggeri i Sannäs och Nordholms Industri-installationer i Henån.

Goda exempel från andra delar av regionen hittar du på denna sida.

Finansiär

Industriell Dynamik finansieras av Västra Götalandsregionen som aktivt arbetar med att stimulera kompetensutveckling, innovationskraft och affärsmöjligheter för näringslivet i hela Västra Götaland. Allt i nära samverkan med universitet, högskolor, kommuner, organisationer, näringsliv samt statliga och internationella organ.

 

Publicerad: 2020-08-20 kl. 16:23

Senast ändrad: 2020-08-26 kl. 16:16

"Vi hjälper till att utveckla ditt företag, dina innovationer, produkter och tjänster"