Nya styrelsenamn

Vi tackar Olle för 5 år i styrelsen och hälsar Caroline, Mattias och Robert välkomna.

Vid IUC Västs årsmöte den 29 april, hade Olle Axell, vd för Mattsson-företagen i Uddevalla, sitt sista styrelsemöte efter 5 år som vice ordförande i styrelsen.

Det har varit väldigt lärorikt och intressant att vara med i styrelsen och på så sätt vara en del av utvecklingssystemet, säger Olle.

Olle uppmanar alla medlemsföretag och potentiella sådana, att utnyttja de resurser som IUC Väst har och ställer till förfogande. Vi och många andra företag i regionen skulle kunna få ännu mer nytta om vi deltar i och utnyttjar de värdefulla möjligheter som finns att träffa varandra och öka vår kompetens.

Medarbetare på de företag jag representerar, har bland annat haft stor nytta av de fokusgrupper IUC Väst driver, fortsätter Olle. Man upptäcker när man deltar att det ger väldigt mycket att få inspiration av andra och lyssna på nya rön inom olika områden.

Olle kommer sluta som koncernchef för Mattssonföretagen i höst men fortsätta jobba med diverse styrelseuppdrag i framtiden. Han är bland annat ordförande i vårt medlemsföretag Forsstrom HF AB i Lysekil.

Stort tack Olle för ditt värdefulla arbete genom åren!

Nya krafter

Från och med årsmötet har IUC Väst fått en delvis ny styrelse. Peter Lundin, vd AH Automation, tar över som vice ordförande efter Olle och tre nya ledamöter valdes in.

Vi frågade Caroline, Mattias och Robert varför de valde att tacka ja till styrelseuppdraget, hur de kan bidra till att utveckla IUC Västs verksamhet, vilken den största nyttan med medlemskapet är och vilka aktiviteter de deltagit i.

Caroline Berntsson, platschef CirChem AB

Jag är ingenjör i industriell ekonomi och med mitt intresse för industriella processer, slår hjärtat extra hårt för tillverkningsindustrin och dess produktionsflöden.

Jag tycker om bredden som finns inom industrin där avancerad teknik och fysiska flöden varvas med affärssamarbeten och verksamhetsutveckling. Det är en härlig känsla att se flödet från råmaterial till färdig produkt och leverans till en nöjd kund.

IUC Väst har en viktig roll i att stödja utvecklingen och konkurrenskraften i industriföretag i regionen. Att tacka ja till styrelseuppdraget var en självklarhet för mig då IUC:s verksamhet ligger helt i linje med mitt intresseområde att utveckla industriella företag. Att få vara med att utveckla den strategiska inriktningen av IUC är därför väldigt kul.

Jag har med mig bredden från olika typer av industrier så som Automotive, Additive Manufacturing liksom kemisk processindustri. Med erfarenhet från start-up av industriföretag till att ha arbetat i olika roller inom etablerade industriföretag, kan jag bidra med input från ett företags behov i olika skeden av dess utveckling. Visioner, mål och strategier ligger mig varmt om hjärtat och jag hoppas även bidra i det arbetet.  

Nätverksträffar, erfarenhetsutbyten via fokusgrupper och kompetensutveckling är absolut några av de största nyttorna. Likaså är behovsanalys och projekt som IUC erbjuder värdefulla verktyg då det är direkt inriktat på det specifika företagets utvecklingspotential.

Tillgång till IUC:s kunskap, korta kontaktvägar och breda nätverk är ytterligare positiva aspekter som kommer med medlemskapet.  IUC som partner ger mervärde.

Mattias Hellner, vd Starke Arvid AB

Våra kunder finns i Norden och i England men vårt engagemang har alltid varit lokalt. Vi bedriver produktion i Ljungskile och för oss är det regionala företagarnätverket viktigt men även skola och ungdomsverksamhet, vi måste kunna rekrytera duktiga medarbetare i framtiden.

Vi har varit med i flera av IUC:s initiativ genom åren och det kändes naturligt att tacka ja till en styrelseplats om detta kan komma till nytta för andra företagare i regionen.

Jag har varit en del av Starke Arvids resa från ägarlett till ägarstyrt och slutligen en försäljning av bolaget till den svenska teknikkoncernen Indutrade. Detta har innehållit omstruktureringar, internationell expansion samt både bolagsförvärv och försäljningar. Jag tror att det finns beröringspunkter i denna resa med många av IUC:s medlemsföretag. 

Jag är också engagerad på styrelse- och rådgivarnivå i flera andra västsvenska bolag och har en bra kontaktyta för att fånga upp vilka önskemål bolagen har på de regionala nätverken.

Vår största nytta med IUC har främst varit de olika utbildningsinsatserna genom åren men även företagsutvecklingsprojekten och vi har vid ett flertal tillfällen fått hjälp av Industriell Dynamik med specifika projekt. Flera av våra anställda har också tagit del av de olika fokusgruppernas kunskapsutbyte.

Robert Forsström, affärsutvecklare Forsstrom HF AB

Jag är född och uppväxt i Lysekil där jag tillbringat mycket tid i vårt familjeföretag Forsstrom HF, ett industribolag där jag i nuläget arbetar som affärsutvecklare. Jag drivs av att se den utveckling som sker i de flesta företag och organisationer.

Jag valde att tacka ja till detta uppdrag för att kunna vara med och bidra till att industrin i Fyrbodal växer och kan samverka till att bli en attraktiv arbetsplats för unga.

Jag kommer att bidra med min erfarenhet inom affärsutveckling och framförallt verksamhetsstyrning för små och medelstora industribolag.

Den största nyttan med IUC Väst är nätverket man skapar tillsammans. 

Forsstrom HF har deltagit i ett antal av IUC:s fokusgrupper, och av produktions- och IP-analyserna har vi fått stor nytta i vår verksamhet. Vi deltar i nuläget i Robotlyftet som är ett mycket spännande projekt.

Om IUC Väst

På denna sida kan du se vilka som ingår i styrelsen.

 

Publicerad: 2020-05-08 kl. 16:35

Senast ändrad: 2020-05-13 kl. 12:28

Varför medlem?

IUC erbjuder värdefulla verktyg

IUC som partner ger mervärde

Nätverket man skapar tillsammans