Ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska ha möjlighet att leva ett gott liv. Det har varit grundtanken när nu det spännande arbetet med den nya strategin, som sträcker sig fram till 2030, är avklarat.

Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle.

Digital kick-off

Den 4 mars bjöd Västra Götalandsregionen in till en digital kick off för Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 som regionfullmäktige beslutat om i februari. Alla som har varit med och tagit fram strategin och som vill bidra till att genomföra den var ionbjudna. Strategin finns att läsa i sin helhet här.

Den regionala utvecklingsstrategin anger en riktning för hur viktiga målsättningar ska uppnås. Den beskriver mål och prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver öka fram till 2030, och den fokuserar på områden som utvecklas dels genom samarbete mellan organisationer och sektorer, dels genom samverkan mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Vi bidrar tillsammans

För att ställa om till ett hållbart Västra Götaland behöver vi möta ett antal samhällsutmaningar parallellt. Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

 

 

Publicerad: 2021-03-17 kl. 11:01

Senast ändrad: 2021-03-29 kl. 15:42