Virus Banner

Korttidsarbete

Har du ansökt om eller planerar att ansöka om korttidsarbete?

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Tänk på detta

Tillämpning från 16 mars 
Stödet kan sökas från och med 7 april, men tillämpas redan från 16 mars.

Ansökan
Du kan inte komplettera din inskickade ansökan. Förbered så mycket som möjligt och var noga med att fylla i rätt uppgifter 
innan du skickar in din ansökan. 

Efter din första utbetalning
Tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en avstämning. Du ska skicka in den senast 2 veckor efter den tredje stödmånadens utgång. Om anmälan inte kommer in i tid blir du skyldig att återbetala hela det utbetalda stödet.

Läs mer här

Utförlig information hittar du på Tillväxtverkets sida Korttidsarbete. Här hittar du svar på många frågor och ser exempel på du kan göra en egen beräkning.

 

 

Publicerad: 2020-04-07 kl. 14:00

Senast ändrad: 2020-04-07 kl. 22:21