Digiresan 1170x390_2.jpg

IoT – hur påverkas våra affärer?

Digitaliseringen pågår för fullt runt omkring oss men hur kan all denna teknik påverka våra affärer och affärsmodeller?

Tisdagen 28 maj var det dags för Digiresans andra seminarium som tittade djupare på fenomenet IoT (uppkopplade produkter) samt hur denna teknik påverkar våra affärer. Med hjälp av Tobias på Hello Future fick vi en genomgång av hur olika typer av sensorer kan användas på alla tänkbara sätt.

Integritet och säkerhet

App-styrda vällingmaskiner, uppkopplade blöjor och såklart självkörande bilar – idéerna är många. Alla är kanske inte helt lysande och sätter också sökarljuset på frågor som integritet och säkerhet. Det är av denna anledning det är så viktigt att titta på intresset från kunderna för den idé man försöker att sälja. Att jobba långtgående med en teknisk lösning, som t.ex. de uppkopplade blöjorna för att den sedan ska floppa är därför ingen bra metodik. I fallet med blöjorna blev det istället en diskussion om integritet och privatliv och exemplet illustrerar tydligt att efterfrågan från kunden är a och o.

Innovativa idéer

Andra delen av dagen blev mer workshopbetonad då företagen fick arbeta med sina egna IoT-fall på medellång till lång sikt. De flesta hade kommit på mer eller mindre innovativa idéer när workshopen var slut. Det var roligt att se att flera av dessa idéer är realiserbara rent tekniskt, det behöver inte ens bli speciellt dyrt. Nu är det bara frågan om kunderna är intresserade av att betala för lösningarna.

Höstens program

Nu väntar studiebesök på Sansera i Trollhättan och fler intressanta seminarier under hösten. Gå in på Digiresans hemsida för att läsa mer och boka in dig.

 

Publicerad: 2019-05-28 kl. 15:50

Senast ändrad: 2019-05-28 kl. 15:51