DSC_0267_banner.jpg

Industriell Dynamik har nätverksmöte i Dalsland

Tillväxt och stärkt konkurrenskraft för industriföretagen.

Industriell Dynamik är ett av regionens viktigaste verktyg för att stödja de små och medelstora industriföretagen. Som Fyrbodals-nod besöker vi företag i hela området och ger råd, löser problem och startar utvecklingsprojekt. Du kan få upp till 8 timmars inledande support utan kostnad.

Industriell Dynamik har som mål att ge industriföretag tillväxt och stärkt konkurrenskraft genom ökad utvecklingskraft och support för innovation. Vi vill stärka förnyelse, tillväxt och konkurrenskraft i existerande företag men också skapa ett närmande mellan regionens företag och den akademiska världen.

Nätverksmöte i Dals Långed

Två intensiva dagar i vackra Dals Långed med Industriell Dynamik-nätverket är till ända. Som vanligt har vi knutit nya kontakter och lärt oss mer om organisationer och företag nya för oss. Vi har bl.a. fått besöka Steneby-skolan och knutit nya intressanta kontakter där med Ingrid Backman, Anders Lindberg och Otto Samuelsson. I projektet Tillverka i trä kommer en testmiljö att placeras på Steneby-skolan.

På Baldersnäs herrgård pratade Maria Ström från Wargön Innovation om textilåtervinning och hur man arbetar med materialinnovationer för att möjliggöra produktion av framtidens koldioxidsnåla material.

Från Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsgrupp kom Gabriel Skarbäck för att berätta om hur de kan stötta företag med finansiering. Och att vi i nätverket är viktiga för att sprida kunskapen.

Det finns många arbetstillfällen i Dalsland men svårigheterna att hitta rätt kompetens är stora. Ulrika Hedkrok från eDIT, ett Dalsland I Tillväxt, berättade hur man vill råda bot på detta med att bl.a. lyfta kompetensen. Maria Vogler, KMA-chef på Sven Johansson Bygg AB, berättade om företagets långa historia och resa från ett litet snickeriföretag till dagens byggföretag och utmaningar i framtiden.

Om Industriell Dynamik

Industriell Dynamik är ett regionalt nätverk inom Västra Götaland med syfte att ge industriföretag tillväxt och stärkt konkurrenskraft genom ökad utvecklingskraft och support för innovation.

Läs mer på Industriell Dynamiks hemsida www.industrielldynamik.se!

 

Publicerad: 2019-03-21 kl. 17:29

Senast ändrad: 2019-03-22 kl. 15:19