Fyrbodals styrkor lyfts fram på industrimässan i Hannover

Fyrbodals kommunalförbund är representerat på Hannovermässan 1-5 april genom företagsetableringskontoret Position Väst. Syftet är att lyfta fram vårt lokala näringslivs genuina kunskaper och erfarenheter inom industriell utveckling och produktion samt hållbara cirkulära lösningar.

IUC Väst är med

Så här säger Margareta Waern, vd IUC Väst, som ska ägna sig åt omvärldsbevakning på mässan samt marknadsföra våra medlemsföretag:
- Våra medlemmar är skickliga industriföretag. Det är mycket viktigt att vi hela tiden har kännedom om hur vi står oss i den internationella konkurrensen och underhåller kontakter. Utöver det är det viktigt att visa upp hur vi gemensamt arbetar inom regionen för att stärka konkurrenskraften.

Pressmeddelandet i sin helhet

Se pressmeddelandet i sin helhet på Fyrbodals kommunalförbunds sida.

Publicerad: 2019-03-21 kl. 11:06

Senast ändrad: 2019-03-22 kl. 15:32