Framtagning av nya regionstrategin

I juni genomfördes det tredje och sista seminariet inför framtagningen av den nya regionstrategin. Dagen handlade om morgondagens arbetstagare, konsumenter och affärsmodeller.

Cirkulära system

Inom cirkulär ekonomi är visionen ett slutet system utan avfall som drivs på förnybar energi. I systemet behöver man se över hur man kan designa och tillverka produkter som håller längre, hur man kan öka lönsamheten genom cirkularitet.

 

Medvetna konsumenter

Ett behov finns av personer som kan arbeta med affärsmodellsinnovation. Dagens köpprocess är komplex, har flera aspekter bl.a. politiska och mer medvetna konsumenter. Tidigare pratade man om giftfria livsmedel, hållbara produkter, stressa ner, tillbaka till naturmaterialen. Nu pratar man om en giftfri omgivning, färre produkter, koppla ner och nya innovativa material.

 

Hållbarhetstrappa

Det finns en hållbarhetstrappa där man går från vem bryr sig till klimatsmarthet som livsstil som sedan följs av målinriktad hållbarhet.

Morgonens arbetstagare

När morgondagens arbetstagare i framtiden väljer var de vill arbeta, kommer flera faktorer vara avgörande.  De vill arbeta med något som de verkligen är intresserad av, ha kul kollegor och social gemenskap. Chefen ska vara bra och balansen mellan arbete och fritid likaså. Hög lön kommer längre ner på listan.

Mer information

Ett stort arbete pågår just nu med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi för perioden 2021-2030. Läs mer på vår förra nyhet om arbetet.

 

Publicerad: 2019-06-07 kl. 14:03

Senast ändrad: 2019-06-20 kl. 14:14

Gör din röst hörd

Påverka den regionala utvecklingsstrategi för perioden 2021-2030!