Kommande Erbjudande

Framrutan – framtidsrustade leverantörer till fordonsindustrin

Kommande projekt som drar igång efter sommaren.

I takt med ny teknik, nya affärsmodeller och förändrade konsumentbeteenden behöver hela fordonsindustrin anpassa såväl arbetsmetoder som förhållningssätt.

Anpassning för framtiden

Vi vill att Västsverige ska behålla sin konkurrenskraft och vill därför hjälpa dig som underleverantör att på ett konkret och snabbare sätt anpassa dig för framtiden.

Business Region Göteborg (BRG) har, tillsammans med Fordonskomponentgruppen (FKG) och IUC-bolagen i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg samt Göteborgs Tekniska College (GTC), fått beviljat pengar till satsningen ”Framrutan – framtidsrustade leverantörer till fordonsindustrin”.

Erbjudandet riktar sig till företag i Västra Götaland och kommer pågå t.o.m. 2022.

Satsningens innehåll

I stora drag handlar det om ett coachningsprogram som ska skapa förutsättningar för att möta den pågående och framtida teknikomställning samt andra samhällsutmaningar. Detta sker genom ny kunskap inom de teknikområden som driver omställningen samt nya affärsmodeller och arbetssätt.

De som deltar kommer att göra ett grundligt arbete som utgår från företagets affär. Coachningen, 70 timmar, består av workshops, rådgivning och eget arbete med en handlingsplan.

Mer information

Hoppas att ni vill vara med oss på den här resan mot att bli en framtida konkurrenskraftig underleverantör.

I vår region finns endast plats för 5 deltagande företag (totalt 30 för hela projektet) så hör av dig till oss om du finns i Fyrbodal och är eller vill bli underleverantör till fordonsindustrin.

Kontakta Åsa Hasslin på telefon 070-328 85 93 eller e-post asa.hasslin@iucvast.se

 

Publicerad: 2020-06-30 kl. 08:28

Senast ändrad: 2020-06-30 kl. 08:42