Framgångsfaktorerna bakom gränsregionens framgångsrika företag

Kompetensförsörjning och generationsväxling de största utmaningarna för regionen.

Högskolan Väst har, tillsammans med Högskolan i Östfold i Norge, under tre år drivit Interreg-projektet Framgångsrika företag i gränsregion. Under slutkonferensen 12 juni presenterades framgångsfaktorer, ledarskap, företagets roll i samhället och hur framtiden ser ut för företagande i gränsregioner. 

Erfarenheter och kunskap

Över 250 studenter och företagsledare från 24 företag i Dalsland, Bohuslän och Östfold har medverkat med erfarenheter och kunskaper genom kurser, studiebesök och studentinsatser med olika teman (innovation, ledarskap, ekonomi och lönsamhet) under projekttiden. Bland de deltagande företagen fanns våra medlemmar Totech Industriutveckling, Sven Johansson Bygg och Formfräsning Ed.

Övriga samverkansparter i projektet var Drivhuset vid Högskolan Väst och Östfold, Fyrbodals kommunalförbund, Svinesundskommittén, samt kommunerna Åmål, Bengtsfors, Dals Ed, Fredrikstad, Sarpsborg och Halden.  

Avgörande faktorer

Projektets mål har varit att kartlägga vilka faktorer som är avgörande för att vissa SME-företag* och branscher är framgångsrika i gränsregionen och hur dessa kan stödjas ytterligare för att stärka regionen.

Mer information

Här kan du läsa mer om resultatet av högskolans forskning.

Se även filmen från Högskolan Väst nedan.

 

*SME – små och medelstora företag enligt EU:s definition

 

Publicerad: 2019-06-13 kl. 12:04

Senast ändrad: 2019-06-20 kl. 12:17