Fokusgrupp Special Teknikworkshop - Utveckling av målstyrning

Ökat fokus på hållbarhet har skapat nya nyckeltal, vilket ökar komplexiteten. Hur påverkar det ditt företag?

Koppla mätetal till strategi och hållbarhetskrav

Produktion2030 driver projektet SuRE BMPS (Sustainable and Resource Efficient Business Performance Management Systems) där man arbetar för ökad effektivitet, mätbarhet och tydlighet i nyckeltalssystem. IUC Väst tog tillfället i akt och bjöd in medlemsföretagen till en heldag i ämnet.

Forskarna visade på studier och hur man skulle kunna arbeta med olika typer av mätetal. Utifrån föreläsningarna delades deltagarna in i smågrupper där man gick igenom frågeställningarna.

Hemarbete

Företagen tog bland annat med sig följande att göra hemma:

  • Bryta ner nyckeltalen för produktionen för att specifikt kunna efterfråga förbättringar av teamledare
  • Utveckla mätetal på företaget och arbetssätt kring detta - involvera medarbetarna
  • Vidareutveckla våra mätningar och visualisera
  • Vidareutveckla daglig styrning så vi går från ord till handling, kompetens hos medarbetarna
  • Genomföra daglig styrning

Viktiga lärdomar

Två av de lärdomar som deltagarna lyfte fram var att miljömålen måste få större fokus samt att inte mäta på för många saker.

Tack alla deltagare och föreläsare för ert engagemang under dagen.

Publicerad: 2019-05-07 kl. 12:54

Senast ändrad: 2019-05-28 kl. 18:13