Robotlyftet Banner

Fokusgrupp Produktion - Kollaborativa robotar och CE-märkning

Allteftersom robotisering och automatisering ökar i svensk industri dyker nya typer av utmaningar upp. En av dessa är hur man ska hantera CE-märkningen i kombination med en kollaborativ robot.

Inom ramarna för Robotlyftet arrangerades idag ett seminarium för att öka små och medelstora företags kunskap om automationslösningar.

Nya utmaningar

Allteftersom robotisering och automatisering ökar i svensk industri dyker nya typer av utmaningar upp. En av dessa är hur man ska hantera CE-märkningen i kombination med en kollaborativ robot.

Traditionella robotceller står bakom skyddsväggar och på samma fysiska plats hela tiden. De utför också i princip samma sak under en längre period.

Kollaborativa robotar ger andra möjligheter, de förväntas ställa om snabbt och kunna utföra många olika uppgifter. Det är inte helt ovanligt att dom också flyttas från en plats i verksamheten till en annan. Dessutom saknas fysiska säkerhetsburar eftersom roboten automatiskt ska stanna vid beröring.

Erfarenheter

Vi tittade närmare på möjligheter och utmaningar kopplat till risker med automation och automatisering. Dan Assarsson från JL Safety gick igenom grunderna i CE-märkning och Jerry Olsson från Skandia Elevator berättade om deras erfarenheter från arbetet med CE-märkning och kollaborativa robotar.

Stort tack till alla medverkande för en intressant dialog!

 

Publicerad: 2021-03-09 kl. 13:18

Senast ändrad: 2021-03-10 kl. 11:44