Fokusgrupp Personal & Ekonomi - Så får du engagerade medarbetare

Skapa engagerade medarbetare med coachning och regelbunden uppföljning.

Deltagare från våra medlemsföretag kom idag för att låta sig inspireras av Maria Svenhage, svenhageconsulting AB. Hon berättade hur man med hjälp av coachning och regelbunden uppföljning skapar engagerade medarbetare.

Förändringsledning

Vi vet alla att inget är oföränderligt och genom att arbeta proaktivt med förändringsledning* kan vi ligga i framkant. Bland annat fick vi lära oss hur vi coachar samt ger och tar feedback på ett naturligt sätt i vardagen.

Eget förhållningssätt

Denna träff gav oss tillfälle att tillsammans reflektera och utforska det egna förhållningssättet till kollegor och medarbetare. 

Vill du veta mer om coaching?

Vi har flera diplomerade coacher hos oss. Kontakta Åsa, hennes kontaktuppgifter står här bredvid, så hjälper hon dig vidare.

 

* Förändringsledning fokuserar på att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos människor genom att få dem att själv vilja förändra sitt beteende.

 

Publicerad: 2019-04-05 kl. 13:00

Senast ändrad: 2019-04-11 kl. 16:29