Fokusgrupp Personal & Ekonomi - Öka produktiviteten

Höstens första fokusgrupp handlade om hur man genom att tänka rätt om sin främsta tillgång, personalen, kan förbättra företagets resultat.

 

Personalen är våra företags viktigaste resurs och genom att investera i sina medarbetare och deras hälsa och arbetsmiljö kan produktiviteten ökas.

Attraktiv arbetsgivare

De företag som vågar satsa på sina medarbetare och se dem växa och utbildas är de som kommer att finnas kvar längst. Vill man som arbetsgivare vara attraktiv, blir det med hjälp av dessa åtgärder lättare att konkurrera om nya medarbetare. Viktigt att tänka på är att den nya generation som är på väg ut i arbetslivet har ett annat synsätt. De är intresserade av andra värden utöver lön när de söker arbete.

Gör rätt

Det är viktigt att prata om att göra rätt saker samt lära sig att se beteenden och beteendemönster med bakomliggande orsaker. Några ord som vi fick med oss var – vad, varför, hur, när, konsekvens, plan, uppföljning, feedback, beröm.

Intressanta diskussioner

Anna Lindblom och Petter Sigvaldsen från PQM-systems involverade deltagarna vilket ledde till bra och intressanta diskussioner. Deltagarna fick också med sig flera tips hem att börja arbeta med. Här ser du vad ett par av dem tyckte om dagen.

Live-sändning

Gruppen sändes även live, detta testar vi under hösten.

Publicerad: 2019-09-02 kl. 09:01

Senast ändrad: 2019-09-23 kl. 09:02